سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دکتر سید حسین ابطحی ایوری - کارنامه علمی کامل


Abtahi_51yahoo.com

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک Abtahi_51yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر سید حسین ابطحی ایوری
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى بیوشیمی بالینی
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی Ph.D
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 5157225027
دورنگار
نشانی خراسان رضوی گناباد جاده آسیایی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کدپستی
صندوق پستی
شهر گناباد
کشور Iran
توصيف مختصر
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 فوق ديپلم در رشته ی علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبريز تبريز ایران 1372
2 ليسانس در رشته ی علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ایران 1376
3 فوق ليسانس در رشته ی بيوشيمی بالينی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1383
4 دکتری PhD در رشته ی بيوشيمی بالينی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1390
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی قابل قبول غیر قابل قبول
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 انجام کلیه آزمایشهای روتین در آزمایشگاه بیوشیمی
2 انجام آزمایشهای الایزا
3 انجام آزمایشهای مولکولی از قبیل PCR و Real-Time PCR
4 انجام استخراج عصاره های مختلف گیاهی و آزمایشهای آنتی اکسیدانی مرتبط
5 انجام کشت سلول در حد ابتدایی
6 انجام استخراج آنزیمی با استفاده از کروماتوگرافی TLC ، تعوض یونی ، ژل فیلتراسیون ، افینیتی ، Salting out
7 انجام انواع الکتروفورز از قبیل SDS-PAGE ، PAGE ، DNA Agarose electrophoresis ، الکتروفورز پروتئنهای سرم با استفاده از استات سلولوز
8 الکتروفورز هموگلوبین با استفاده از استات سلولوز ،
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کاردان آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن گناباد تا سال 1376
2 کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن گناباد تا سال 1386
3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال 1386
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparing interval and continuous exercise training regimens on neurotrophic factors in rat brain Mohammad Esmaiel Afzalpour--- Hossein Taheri Chadorneshin--- Mohsen Foadoddin--- Hossein Abtahi Eivari Physiology & Behavior 147 (2015) 78–83 2015 مقاله کامل مقاله کامل
2 Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons following different long-lasting treatment s of castrated adult rats H Abtahi--- M Shabani--- S B Jameie--- A H Zarnani--- S Talebi--- N Lackpour--- H Heidari-Vala--- H Edalatkhah--- M A Akhondi--- M Amiri--- A R Mahmoudi--- M R Sadeghi Indian journal of experimental biology: Vol. 51, March 2013, pp. 218-227 2013 مقاله کامل مقاله کامل
3 Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons following different long-lasting treatment s of castrated adult rats H Abtahi--- M Shabani--- S B Jameie--- A H Zarnani--- S Talebi--- N Lackpour--- H Heidari-Vala--- H Edalatkhah--- M A Akhondi--- M Amiri--- A R Mahmoudi--- M R Sadeghi Clinical Biochemistry: Vol 44, No 13S, p S169 2011 چکیده مقاله چکیده مقاله
4 The effect of GC distribution on melting curve analysis in real-time PCR Hosein Abtahi--- Mohammad Reza Sadeghi--- Mohammad Shabani--- Haleh Edalatkhah--- Reza Hadavi--- Mohammad Mahdi Akhondi--- SaeedTalebi Clinical Biochemistry: Vol 44, No 13S, p S264 2011 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 Causes of bimodal melting curve:Asymmetric guaninecytosine (GC) distribution causing two peaks in meltingcurve and affecting their shapes Hosein Abtahi--- Mohammad Reza Sadeghi--- Mohammad Shabani--- Haleh Edalatkhah--- Reza Hadavi--- Mohammad Mehdi Akhondi--- Saeed Talebi African Journal of Biotechnology: Vol. 10(50), pp. 10196-10203, 5 September, 2011 2011 مقاله کامل مقاله کامل
6 اثر تمرین تناوبی شدید روی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال مغز موش های صحرایی حسین طاهری چادرنشین--- محمداسماعیل افضل پور--- محسن فوادالدینی--- حسین ابطحی مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار : دوره 22 ، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت ماه 1394 1394 مقاله کامل مقاله کامل
7 تاثیر مصرف عناب بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید محمداسماعیل افضل پور--- اعظم رضازاده--- سید حسین ابطحی ورزش و علوم زیست حرکتی: سال ششم ، شماره 1 ، پیاپی 11 ، بهار و تابستان 1393 1393 مقاله کامل مقاله کامل
8 اثر تمرین ورزشی شدید بر پراکسیدهیدروژن، عامل نکروز تومور آلفا و نروتروفین های منتخب در مغز موش صحرایی حسین طاهری چادر نشین--- محمد اسماعیل افضل پور--- حسین ابطحی--- محسن فوادالدینی فصل نامه افق دانش : دوره 20 ، شماره 4 ، زمستان 1393 1393 مقاله کامل مقاله کامل
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول اداری آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن گناباد 1376 1379
2 مدیر گروه علوم پایه معاونت آموزشی 1390 1393
3 مدیر گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزشی 1393 کنون
## داوري مقالات در مجلات علمي
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 افق دانش (فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد از سال 1385 به بعد
برگشت به صفحه کارنامه علمی