[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - حسن ایرانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن ایرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کیته علمی همایش معنویت،قرآن پژوهی وسلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/4/25 91/12/25
2 عضو کمیته قرآن وعترت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/8/25 92/8/17
3 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی گناباد 92/12/19 کنون
4 عضو کمیته وب سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/8/17 92/8/17
5 عضو ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/2/8 92/8/17
6 معاون دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 89/11/18 92/8/17
7 عضو کمیته دائم سلامت روانی، اجتماعی واعتیاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 91/10/27 92/8/17
8 مدیر دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 85/4/2 89/11/18
9 مدیر امور دانشجویان شاهد وایثار گر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 88/6/23 کنون
10 عضو کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نو آورانه آمو.زش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/3/11 92/8/17
11 عضو شورای تامین بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/2/8 92/8/17
12 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی گناباد 86/2/12 کنون
13 عضو کمیته مدیریت بحران درحوادث مرتبط با خوایگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 87/12/15 92/8/17
14 عضو کمیته بالینی حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 91/10/16 92/8/4
15 رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/2/6 92/8/17
16 عضو کمیته هماهنگی مداخله در رفتارهای خود اسیب رسان دانشگاه علوم پزشکی گناباد 87/10/7 92/8/17
17 عضو کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 91/3/2 92/8/17
18 دبیر کمبسیون تخصص هیات ممیزه موضوع ماده 1 ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 91/9/15 92/8/17
19 عضو کمیته دانشگاهی تبین وترویج فرهنگاقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 91/10/16 92/8/17
20 عضو شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/3/25 92/8/17
21 عضو اصلی هیئت بدوی انتظامی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 91/8/16 92/8/17
22 دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی گناباد 89/12/25 92/8/17
23 نماینده ریاست ورئیس کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اغضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/3/30 کنون
24 عضو هیئت اجرایی هدات جذ ب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 87/4/16 کنون
25 عضو گروه تخصصی پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 85/9/5 89/11/19
26 عضو گروه تخصصی تکنولوزی آموزشی EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 92/9/13 کنون
27 دبیر وعضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 85/6/26 کنون
28 عضو شورای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/3/8 92/8/17
29 استاد مشاور فرهنگی دانشجویان پسر رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 93/3/17 کنون
30 استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 85/6/28 کنون
31 عضو شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 89/8/16 92/8/17
32 استاد راهنمای دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی گناباد 85/11/19 کنون
33 عضو ستاد توسعه وترویج فرهنگ نماز دانشکده علوم پزشکی گناباد 85/4/3 92/8/17
34 عضو شورای امر به معروف ونهی از منکر دانشکده دانشکده علوم پزشکی گناباد 85/9/12 92/8/17
35 عضو هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 86/11/4 86/11/9
36 مسئول کمیته اسکان وپذیرایی همایش نماز وسلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 85/12/25
37 عضو کمیته علمی ستاد یادواره شهدای جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 87/9/17 88/6/10
38 عضو شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/8/3 92/8/17
39 رابط فرهنگی دانشجویی کمیته امداد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 86/7/24 92/8/17
40 مشاور ریاست در امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی گناباد 88/2/9 کنون
41 عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه علوم پزشکی گناباد 88/2/1 89/11/19
42 عضو ستاد اجرایی شدن طرح دانش افزایی وتوانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90/8/25 92/8/17
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256