[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - نرجس بحری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نرجس بحری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 ICDL 1994
2 SPSS Software 1994
3 Maxqda Software 2014
4 Quantitative Research Method 1994
5 Qualitative Resaerch Method, Grounded Theory 2016
6 Qualitative Resaerch Method, Content Analysis 2015
7 Reviwe Systematic 2015
8 مهارت های ICDL 1373
9 نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS 1379
10 نرم افزار تحلیل مطالعات کیفی MAXQDA 1393
11 متدولوژی تحقیقات کمی 1379
12 تحقیق کیفی- گراندد تئوری 1394
13 تحقیق کیفی- آنالیز محتوی 1393
14 مرور سیستماتیک 1392
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419