[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - مهدی بصیری مقدم ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی بصیری مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The concept of hospitalization of children from the view point of parents and children Iranian J of Pediatric 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Nucturnal Enuresis and its impact on Growth Iranian J of Pediatric 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان 22 بهمن گناباد 1389 افق دانش 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی شیوع دردهای ستون فقرات و ارتباط آن با برخی از عوامل تاثیر گذار در پرستاران بیمارستان های شهر گناباد افق دانش 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران دبیرستان های گناباد مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 تاثیر محیط آموزشی و عوامل مرتبط بر عملکرد شیردهی مادران افق دانش 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسي کفایت دیالیز و ارتباط آن با نوع صافی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن گناباد افق دانش 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 شيوع سوء تغذيه در كودكان اول دبستان شهر گناباد فصلنامه افق دانش 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 اثرات فیزیولوژیک ماساژ با تکنیک فیلد بر نوزادان نارس فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسي تاثيرلمس بر وزن گيري نوزادان نارس افق دانش 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 The Effect of Massage on Serum Bilirubin Levels in Term Neonates Affected with Hyperbilirubinemia Iranian J of Pediatric مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان مجله دانشکده پزشکی اصفهان مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 سن یائسگی طبیعی و شیوع عوارض زودرس ناشی از آن در زنان شهرستان گناباد افق دانش مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 فراوانی شب ادراری و عوامل مرتبط با آن در کودکان دبستانی شهر گناباد افق دانش مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419