[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 : Stress inoculation training on stress reduction and mental health status of mothers of educable mentally retarded children The Fourth Iranian International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 215 شفاهى
2 Effect of Humor on Reduction of Hopelessness and Increase of Social Adjustment in Mothers of Children with Intellectual Disability in 4th International Congress on Psychosomatic Medicine 15-17 November 2017, Isfahan, Iran 2017 پوسترى
3 Effects of Guided Imagery on Trait and State Anxiety and Physiological Indicators in in-Patients with Acute Coronary Syndrome . in 4th International Congress on Psychosomatic Medicine 15-17 November 2017, Isfahan, Iran 2017 پوسترى
4 The role of nursing care in spiritual health in cancer patients at Vasei hospital in Sabzovar 2016 in 3th International & National Congress on Health Education & Promotion 23-25 Aug 2017, Isfahan, Iran 2017 پوسترى
5 Sexual self -esteem in mothers of normal and mental retarded children: A case – control study جهانشیر توکلی زاده The Fourth Iranian International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 2015 شفاهى
6 Marital adjustment: The predictive role of spiritual intelligence and coping strategies جهانشیر توکلی زاده The Fourth Iranian International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 2015 شفاهى
7 The relationship between attachments styles, meta-cognitive strategies and self -efficacy i n students Jahanshir Tavakolizadeh 5th Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2014) Kyrenia-Cyprus 2014 پوسترى
8 The Effectiveness of communication skills t raining on marital conflicts and its different aspects in women Jahanshir Tavakolizadeh 5th International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2014) Kyrenia-Cyprus 2014 پوسترى
9 Effect of cooperative & directive teachings on school achievement and adjustment Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2013) Antalya – Turkeyr 2013 پوسترى
10 Effect of group RET on gifted students self-esteem and anxiety Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2013) Antalya – Turkey 2-5 October 2013 2013 پوسترى
11 اثربخشی نقاشی درمانی بر مهارت¬های اجتماعی و حل مسئله اجتماعی دانش¬آموزان نارسایی یادگیری نخستين همايش ملی و علمی آموزشی هنر و سلامت، مورخ 7-6 اردیبهشت 1397، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1397 پوسترى
12 « اثربخشی بازی درمانی رفتاری بر کاهش علایم اختلال سلوک در کودکان پسر 12-8 ساله مبتلا به آن در کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد ن خستين همايش ملی و علمی آموزشی هنر و سلامت، مورخ 7-6 اردیبهشت 1397، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1397 پوسترى
13 رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد اولین کنگره دانشجویی طبری، مورخ 19-17اسفند ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1396 پوسترى
14 بررسی شیوع اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه و ارتباط آن با بی اختیاری ADHD) ادراری در کودکان دبستانی شهر گناباد اولین کنگره دانشجویی طبری، مورخ 19-17اسفند ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1396 پوسترى
15 تأثير آموزش خوتنظيمی بر کنترل بيماری دیابت نوع 2 دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 پوسترى
16 پيش بيني ميزان استفاده از لوازم آرايشي بر اساس اختلال بدشكلي بدن، خودپنداره و هويت جنسي دردانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گناباد دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1396 پوسترى
17 تأثير آموزش همتا بر کیفیت زندگی ميانسالان مبتلا به دیابت نوع 2 دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1396 پوسترى
18 رابطه قاطعيت و پرخاشگري والدين با هوش هيجاني دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر قاين دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1396 پوسترى
19 « اثربخشي آموزش شادكامي به شيوه شناختي رفتاري بر افزايش بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر شهر گناباد دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 پوسترى
20 تاثير آموزش سبك فرزند پروري به والدين با روش مبتني بر وظيفه بر احساس تنهايي نوجوانان دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1396 شفاهى
21 نقش مداخلات پرستاري در سلامت معنوي دربيماران مبتلا به سرطان در ١٣٩٥ دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1396 شفاهى
22 رابطه نيم رخ شخصيتي با رضايت زناشويي در دانشجويان دختر متأهل دانشگاه علوم پزشکی گناباد دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ، مورخ 9-8 آذر ماه 1396، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1396 پوسترى
23 شيوع استفاده مفرط از تلفن همراه و برخی عوامل مرتبط با آن در بين دانشحويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، مورخ 19-16 شهريور ماه 1395، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1395 پوسترى
24 مقايسه رضايتمندي زناشويي در مادران کودکان عادي وعقب مانده ذهني ا ولين کنگره ملي مشاوره، خانواده و توانمندسازي اقشار آسيب پذير، مورخ 14 آبان 1394، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و سايرين 1394 پوسترى
25 تأثير مدل سازگاري «روي» بر درک از خود شخصي در زنان نخست باردار، مورخ16 الي 18 ارديبهشت دهمين کنگره پژوهشي دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1394 شفاهى
26 بررسي ميزان پرخاشگري در کارگران کارگاههاي سنگبري گناباد در سال 1392، پانزدهمين کنگره پژوهشي سالانه دانشجويان علوم پزشکي کشور، مورخ 1 لغايت 13 شهريور 1393، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1393 پوسترى
27 عزت نفس جنسي: نقش پيش بين رضايت زناشويي در مادران کودکان عادي و عقب ماندهي ذهني، اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران، برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حکمت مرتض 1393 پوسترى
28 بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مهارت هاي فراشناختي با خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر تربت حيدريه سال تحصيلي 91-90، جهانشیر توکلی زاده----جواد طبری---احمد اکبری اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي،مرکز راهکارههای دستیابی به توسعه پايدار، وزارت علو 1393 شفاهى
29 بررسی ميزان پرخاشگری در کارگران کارگاههای سنگبری گناباد در سال 1392، مجتبی کیانمهر--- جهانشیر توکلی زاده--- و پانزدهمين کنگره پژوهشی سالانه دانشجويان علوم پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393 پوسترى
30 اپیدمیولوژی احساس تنهايی در زنان سالمند، سومين همايش کشوری پژوهش در توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 1392 پوسترى
31 مقاله شيوع استفاده مفرط تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال 1390 هفتمين کنگره ساليانه دانش اعتياد، دانشگاه علوم پزشکي تهران وسايرين 1392 شفاهى
32 مقاله بررسی تأثير آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ميزان رضايت زناشويی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد در سال ، پنجمين همايش ارتقای سلامت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1392 شفاهى
33 رابطه بين خودکنترلي و تصادفات رانندگي با توجه به عوامل دموگرافيک در شهر گناباد، جهانشیر توکلی زاده سومين سيمنار بين المللي كاهش سوانح ترافيكي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز. 1391 پوسترى
34 بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مهارت هاي فراشناختي با خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر تربت حيدريه سال تحصيلي 91-90، جهانشیر توکلی زاده اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي،، برگزار کننده: ، مرکز راهکارههاي دستيابي به توسعه 1383 پوسترى
35 بررسي رويدادهاي استرس زا و همراهي آن با اختلالات روانی جوانان، همايش سراسري ارتقاي سلامت و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، 1383 شفاهى
36 The effect of swimming on self concept’s girl high school students Jahanshir Tavakolizadeh in 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012 شفاهى
37 The role of Self regulated learning strategies in psychological well being condition of students Jahanshir Tavakolizadeh in 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012 شفاهى
38 The effect of rational-emotional training on mothers' mental health condition of mental retardation children Jahanshir Tavakolizadeh 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012 شفاهى
39 ميزان باورهای مذهبی و اضطراب امتحان آن با يکديگر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد جهانشیر توکلی زاده همايش ملي معنويت، قرآن پژوهی و سلامت، مورخ 20 لغايت 21 ارديبهشت 1391 پوسترى
40 رابطه بين جهت گيری مذهبی و بهزيستی روانشناختی دانشجويان جهانشیر توکلی زاده همايش ملي معنويت، قرآن پژوهی و سلامت، مورخ 20 لغايت 21 ارديبهشت 1391 پوسترى
41 بررسی شيوع اختلالات گفتاری در دانش آموزان کلاس اول ابتدايی شهرستان گناباد در سال 1389 جهانشیر توکلی زاده يازدهمين همايش کشوری گفتاردرمانی ايران، مورخ 21-19 ارديبهشت 1391 پوسترى
42 Effect of teaching self-regulated learning strategies on self-efficacy in students Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2011) Istanbul-Turkey 19-22 October 2011 شفاهى
43 Effect of teaching self-regulated learning strategies on mental health in students Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2011) Istanbul-Turkey 19-22 October 2011 شفاهى
44 اثر بخشي شيوه هاي فرزند پروري بر خود كارامدي و سلامت روان دانشجويان جهانشیر توکلی زاده اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان - 14-13 ارديبهشت 1390 شفاهى
45 The relationship between physical activity, self- esteem and health locus of control among university students: A case- control study Jahanshir Tavakolizadeh The first international & 4th national congress on health education & promotion. 16-19 May 2011 پوسترى
46 طراحی مدل واحد بررسی تدوين طرح دروس براساس استراتژی هدايت کردن جهانشیر توکلی زاده شفاهى
47 بررسی تأثير آموزش شناختی- رفتاری بر بهبود کم کاری ميل جنسی زنان و افزايش رضايتمندی زناشويی کنگره ملی سلامت خانواده جهانشیر توکلی زاده کنگره ملی سلامت خانواده مورخ 15و 16/10/ 1389 پوسترى
48 بررسی تأثير آموزش شناختی- رفتاری بر سلامت جنسی زنان و پيشگيری از اسيب های اجتماعی همايش زن و اهداف توسعه هزاره جهانشیر توکلی زاده همايش زن و اهداف توسعه هزاره مورخ 14/9/ 1389 شفاهى
49 ارتباط باورهاي کنترل سلامت و سبک زندگي در زنان باردار جهانشیر توکلی زاده ششمين کنگره ملي اپيدميولوژي ايران، مورخ 22 لغايت 24 تيرماه 1389 پوسترى
50 اثربخشی آموزش راهبردهای يادگيری خودتنظيمی بر سبک اسنادی دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايی شهر مشهد جهانشیر توکلی زاده سومين همايش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، مورخ 13 تا 15 مهر 1389 شفاهى
51 بررسي اپيدميولوژيک وضعيت سلامت رواني و ارتباط آن با خود پنداره نوجوانان دختر دبيرستانهاي گناباد جهانشیر توکلی زاده ششمين کنگره ملي اپيدميولوژي ايران، مورخ 22 لغايت 24 تيرماه 1389 پوسترى
52 ارتباط فعاليت جسماني با عزت نفس و جايگاه مهار سلامت به دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار جهانشیر توکلی زاده پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، مورخ 22 و 23/2/1389 پوسترى
53 بررسي جرآت رزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغيرسيگاري دانشگاه آزاد اسلامي گناباد جهانشیر توکلی زاده دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، مورخ 13-12 /12/ 1383 شفاهى
54 survey of mental health condition on young smokers and non smokers of Gonabad city Jahanshir Tavakolizadeh First Regional (EMRO) Congress on Tobacco & Health. 2009 پوسترى
55 survey of stressful events on young smokers and non smokers of Gonabad city Jahanshir Tavakolizadeh First Regional (EMRO) Congress on Tobacco & Health. 2009 پوسترى
56 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده دومين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان، مورخ 29-26/11/1383 پوسترى
57 بررسي رويدادهاي استرس زا درجوانان سيگاري و غير سيگاري جهانشیر توکلی زاده همايش سراسري سلامت رواني جوانان، مورخ 8/12/1383 شفاهى
58 survey of stressor events & relationship with mental disorders on young person in Gonabad city Jahanshir Tavakolizadeh 18th World Conference on Health Promotion and Health Education April 2004 شفاهى
59 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده شانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي کودکان پوسترى
60 بررسي رويدادهاي استرس زا درجوانان سيگاري و غير سيگاري جهانشیر توکلی زاده سومين همايش سراسري اعتياد شفاهى
61 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده دومين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير شفاهى
62 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني واختلالات رفتاري كودكان ونوجوانان شفاهى
63 بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده ع پ گناباد جهانشیر توکلی زاده اولين كنگره ملي اپيدميولوژي پوسترى
64 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان د پ گناباد جهانشیر توکلی زاده اولين كنگره ملي اپيدميولوژي پوسترى
65 همه گيرشناسي اختلالات رفتاري ايذايي و كمبودتوجه در دانش اموزان دبستاني شهر گناباد اولين همايش بين المللي روانپزشكي كودك ونوجوان شفاهى
66 مقاله شيوع علايم روانپزشكي در دانشجويان د ع پ گناباد جهانشیر توکلی زاده كنگره بهداشت عمومي وطب پيشگيري پوسترى
67 ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده ع پ گناباد جهانشیر توکلی زاده كنگره بهداشت عمومي وطب پيشگيري پوسترى
68 تأثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني جهانشیر توکلی زاده اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان شفاهى
69 همه گيرشناسي اختلالات رفتاري ايذايي و كمبودتوجه در دانش اموزان دبستاني شهر گناباد جهانشیر توکلی زاده جهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني واختلالات رفتاري كودكان ونوجوانان شفاهى
70 بررسي تأثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني جهانشیر توکلی زاده کنگره بهداشت عمومي وطب پيشگيري پوسترى
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419