[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 : Stress inoculation training on stress reduction and mental health status of mothers of educable mentally retarded children The Fourth Iranian International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 215 شفاهى
2 Marital adjustment: The predictive role of spiritual intelligence and coping strategies The Fourth Iranian International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 2015 شفاهى
3 Sexual self -esteem in mothers of normal and mental retarded children: A case – control study The Fourth Iranian International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 2015 شفاهى
4 The Effectiveness of communication skills t raining on marital conflicts and its different aspects in women Jahanshir Tavakolizadeh 5th International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2014) Kyrenia-Cyprus 2014 پوسترى
5 The relationship between attachments styles, meta-cognitive strategies and self -efficacy i n students Jahanshir Tavakolizadeh 5th Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2014) Kyrenia-Cyprus 2014 پوسترى
6 Effect of cooperative & directive teachings on school achievement and adjustment Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2013) Antalya – Turkeyr 2013 پوسترى
7 Effect of group RET on gifted students self-esteem and anxiety Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2013) Antalya – Turkey 2-5 October 2013 2013 پوسترى
8 تأثير مدل سازگاري «روي» بر درک از خود شخصي در زنان نخست باردار، مورخ16 الي 18 ارديبهشت دهمين کنگره پژوهشي دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1394 شفاهى
9 بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مهارت هاي فراشناختي با خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر تربت حيدريه سال تحصيلي 91-90، جهانشیر توکلی زاده----جواد طبری---احمد اکبری اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي،مرکز راهکارههای دستیابی به توسعه پايدار، وزارت علو 1393 شفاهى
10 بررسی ميزان پرخاشگری در کارگران کارگاههای سنگبری گناباد در سال 1392، مجتبی کیانمهر--- جهانشیر توکلی زاده--- و پانزدهمين کنگره پژوهشی سالانه دانشجويان علوم پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393 پوسترى
11 اپیدمیولوژی احساس تنهايی در زنان سالمند، سومين همايش کشوری پژوهش در توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 1392 پوسترى
12 مقاله بررسی تأثير آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ميزان رضايت زناشويی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد در سال ، پنجمين همايش ارتقای سلامت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1392 شفاهى
13 مقاله شيوع استفاده مفرط تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال 1390 هفتمين کنگره ساليانه دانش اعتياد، دانشگاه علوم پزشکي تهران وسايرين 1392 شفاهى
14 رابطه بين خودکنترلي و تصادفات رانندگي با توجه به عوامل دموگرافيک در شهر گناباد، جهانشیر توکلی زاده سومين سيمنار بين المللي كاهش سوانح ترافيكي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز. 1391 پوسترى
15 بررسي رويدادهاي استرس زا و همراهي آن با اختلالات روانی جوانان، همايش سراسري ارتقاي سلامت و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، 1383 شفاهى
16 The role of Self regulated learning strategies in psychological well being condition of students Jahanshir Tavakolizadeh in 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012 شفاهى
17 The effect of swimming on self concept’s girl high school students Jahanshir Tavakolizadeh in 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012 شفاهى
18 The effect of rational-emotional training on mothers' mental health condition of mental retardation children Jahanshir Tavakolizadeh 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012 شفاهى
19 بررسی شيوع اختلالات گفتاری در دانش آموزان کلاس اول ابتدايی شهرستان گناباد در سال 1389 جهانشیر توکلی زاده يازدهمين همايش کشوری گفتاردرمانی ايران، مورخ 21-19 ارديبهشت 1391 پوسترى
20 رابطه بين جهت گيری مذهبی و بهزيستی روانشناختی دانشجويان جهانشیر توکلی زاده همايش ملي معنويت، قرآن پژوهی و سلامت، مورخ 20 لغايت 21 ارديبهشت 1391 پوسترى
21 ميزان باورهای مذهبی و اضطراب امتحان آن با يکديگر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد جهانشیر توکلی زاده همايش ملي معنويت، قرآن پژوهی و سلامت، مورخ 20 لغايت 21 ارديبهشت 1391 پوسترى
22 Effect of teaching self-regulated learning strategies on mental health in students Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2011) Istanbul-Turkey 19-22 October 2011 شفاهى
23 Effect of teaching self-regulated learning strategies on self-efficacy in students Jahanshir Tavakolizadeh International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 2011) Istanbul-Turkey 19-22 October 2011 شفاهى
24 اثر بخشي شيوه هاي فرزند پروري بر خود كارامدي و سلامت روان دانشجويان جهانشیر توکلی زاده اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان - 14-13 ارديبهشت 1390 شفاهى
25 The relationship between physical activity, self- esteem and health locus of control among university students: A case- control study Jahanshir Tavakolizadeh The first international & 4th national congress on health education & promotion. 16-19 May 2011 پوسترى
26 طراحی مدل واحد بررسی تدوين طرح دروس براساس استراتژی هدايت کردن جهانشیر توکلی زاده شفاهى
27 بررسی تأثير آموزش شناختی- رفتاری بر بهبود کم کاری ميل جنسی زنان و افزايش رضايتمندی زناشويی کنگره ملی سلامت خانواده جهانشیر توکلی زاده کنگره ملی سلامت خانواده مورخ 15و 16/10/ 1389 پوسترى
28 بررسی تأثير آموزش شناختی- رفتاری بر سلامت جنسی زنان و پيشگيری از اسيب های اجتماعی همايش زن و اهداف توسعه هزاره جهانشیر توکلی زاده همايش زن و اهداف توسعه هزاره مورخ 14/9/ 1389 شفاهى
29 اثربخشی آموزش راهبردهای يادگيری خودتنظيمی بر سبک اسنادی دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايی شهر مشهد جهانشیر توکلی زاده سومين همايش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، مورخ 13 تا 15 مهر 1389 شفاهى
30 ارتباط باورهاي کنترل سلامت و سبک زندگي در زنان باردار جهانشیر توکلی زاده ششمين کنگره ملي اپيدميولوژي ايران، مورخ 22 لغايت 24 تيرماه 1389 پوسترى
31 بررسي اپيدميولوژيک وضعيت سلامت رواني و ارتباط آن با خود پنداره نوجوانان دختر دبيرستانهاي گناباد جهانشیر توکلی زاده ششمين کنگره ملي اپيدميولوژي ايران، مورخ 22 لغايت 24 تيرماه 1389 پوسترى
32 survey of stressful events on young smokers and non smokers of Gonabad city Jahanshir Tavakolizadeh First Regional (EMRO) Congress on Tobacco & Health. 2009 پوسترى
33 ارتباط فعاليت جسماني با عزت نفس و جايگاه مهار سلامت به دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار جهانشیر توکلی زاده پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، مورخ 22 و 23/2/1389 پوسترى
34 survey of mental health condition on young smokers and non smokers of Gonabad city Jahanshir Tavakolizadeh First Regional (EMRO) Congress on Tobacco & Health. 2009 پوسترى
35 بررسي جرآت رزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغيرسيگاري دانشگاه آزاد اسلامي گناباد جهانشیر توکلی زاده دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، مورخ 13-12 /12/ 1383 شفاهى
36 بررسي رويدادهاي استرس زا درجوانان سيگاري و غير سيگاري جهانشیر توکلی زاده همايش سراسري سلامت رواني جوانان، مورخ 8/12/1383 شفاهى
37 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده دومين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان، مورخ 29-26/11/1383 پوسترى
38 بررسي رويدادهاي استرس زا درجوانان سيگاري و غير سيگاري جهانشیر توکلی زاده سومين همايش سراسري اعتياد شفاهى
39 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده شانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي کودکان پوسترى
40 survey of stressor events & relationship with mental disorders on young person in Gonabad city Jahanshir Tavakolizadeh 18th World Conference on Health Promotion and Health Education April 2004 شفاهى
41 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده دومين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير شفاهى
42 بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يكساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استاندارد جهانشیر توکلی زاده پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني واختلالات رفتاري كودكان ونوجوانان شفاهى
43 بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده ع پ گناباد جهانشیر توکلی زاده اولين كنگره ملي اپيدميولوژي پوسترى
44 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان د پ گناباد جهانشیر توکلی زاده اولين كنگره ملي اپيدميولوژي پوسترى
45 ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده ع پ گناباد جهانشیر توکلی زاده كنگره بهداشت عمومي وطب پيشگيري پوسترى
46 همه گيرشناسي اختلالات رفتاري ايذايي و كمبودتوجه در دانش اموزان دبستاني شهر گناباد اولين همايش بين المللي روانپزشكي كودك ونوجوان شفاهى
47 تأثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني جهانشیر توکلی زاده اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان شفاهى
48 مقاله شيوع علايم روانپزشكي در دانشجويان د ع پ گناباد جهانشیر توکلی زاده كنگره بهداشت عمومي وطب پيشگيري پوسترى
49 همه گيرشناسي اختلالات رفتاري ايذايي و كمبودتوجه در دانش اموزان دبستاني شهر گناباد جهانشیر توکلی زاده جهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني واختلالات رفتاري كودكان ونوجوانان شفاهى
50 بررسي تأثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني جهانشیر توکلی زاده کنگره بهداشت عمومي وطب پيشگيري پوسترى
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3701