[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوري مقالات در مجلات علمي
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Quarterly of The Horizone of Medical Sciences from 2004 up now
2 Journal of Research & Health from 2011 up now
3 Journal of Ilam University of Medical Sciences from 2011
4 ACTA MEDICA INTERNATIONAL from 2015
5 EDD- Educational Research and Reviews from 2011
6 Educational research from 2011
7 international journal of high risk behavior from 2016
8 Razavi International Journal of Medicine from 2016
9 مجله افق دانش از 1383 تا کنون
10 مجله پژوهش و سلامت از 1390 تاکنون
11 مجله علوم پزشکی ايلام از 1390
12 مجله بین المللی اکتا مدیکا از 2015
13 مجله تحقیقات و بررسی های آموزشی از 2011
14 مجله تعلیم و تربیت از 2011
15 مجله بین المللی رفتار پر ریسک از 2016
16 مجله پزشکی بین المللی رضوی از 2016
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419