[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدير مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1390
2 مسئول مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1380 1383
3 مسئول دوره هاي شبانه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1378 1380
4 Psychologist-Consultant Medical Sciences University of Gonabad 2009 ----
5 Manager of faculty affaires center Medical Sciences University of Gonabad 2013 2017
6 کارشناس بهداشت رواني و مبارزه با بيماريهاي غير واگير و مسئول بهداشت رواني دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1370 1380
7 مشاور و روانشناس مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1375 1383
8 عضو هيئت علمي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1376 ----
9 Manager of open courses in College Medical Sciences College of Gonabad 1999 2001
10 Manager of Counselling & Guidance center Medical Sciences College of Gonabad 2001 2005
11 Manager of Counselling & Guidance center Medical Sciences University of Gonabad 2008 2011
12 lecturer Azad University of Gonabad 1996 2000
13 مدير مرکز امور هيئت علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1392 1396
14 مدرس حق التدريس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1375 1379
15 مشاور و روانشناس مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 ----
16 مدرس حق التدريس دانشگاه ازاد پيام نور واحد گناباد 1375 1379
17 lecturer Payame noor University of Gonabad 1996 2000
18 Faculty member Medical Sciences College of Gonabad 1997 ---
19 Mental health expert Medical Sciences College of Gonabad 1991 2001
20 Psychologist-Consultant Medical Sciences College of Gonabad 1996 2005
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256