[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدير مرکز امور هيئت علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1392 ----
2 مشاور و روانشناس مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 ----
3 مدرس حق التدريس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1375 1379
4 مدرس حق التدريس دانشگاه ازاد پيام نور واحد گناباد 1375 1379
5 مسئول مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1380 1383
6 مدير مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1390
7 Manager of open courses in College Medical Sciences College of Gonabad 1999 2001
8 Manager of Counselling & Guidance center Medical Sciences College of Gonabad 2001 2005
9 Manager of Counselling & Guidance center Medical Sciences University of Gonabad 2008 2011
10 lecturer Azad University of Gonabad 1996 2000
11 lecturer Payame noor University of Gonabad 1996 2000
12 Psychologist-Consultant Medical Sciences University of Gonabad 2009 ----
13 Manager of faculty affaires center Medical Sciences University of Gonabad 2013 ----
14 کارشناس بهداشت رواني و مبارزه با بيماريهاي غير واگير و مسئول بهداشت رواني دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1370 1380
15 مشاور و روانشناس مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1375 1383
16 عضو هيئت علمي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1376 ----
17 مسئول دوره هاي شبانه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1378 1380
18 Faculty member Medical Sciences College of Gonabad 1997 ---
19 Mental health expert Medical Sciences College of Gonabad 1991 2001
20 Psychologist-Consultant Medical Sciences College of Gonabad 1996 2005
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3705