[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 شيوع اختلال بيش فعالي همراه با کمبود توجه و ارتباط آن با بي اختياري ادرار در کودکان دبستاني شهر گناباد مهدی بصيری، جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1391
2 سبک یادگیري و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشخصات فردي در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرضیه شهابی چشمه موسی ، محمد رضا منصوریان، دکتر جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
3 بررسی شيوع اختلال بيش فعالی همراه با کمبود توجه و ارتباط آن با بی اختياری ادراری در کودکان دبستانی شهر گناباد در سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1391
4 شيوع استفاده مفرط از تلفن همراه و برخي عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1390
5 رابطه باورهاي مذهبي بر اضطراب امتحان دانشجويان دانشکگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
6 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشحويان جديد الورود نيمسال اول تحصيلي 89-1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
7 بررسي شيوع لکنت و اختلال توليد کلام در دانش آموزان دبستاني شهر گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
8 بررسي هيپر بيلي روبينمي در نوزادان متولد شده بيمارستان 22 بهمن گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
9 بررسي مقايسه‌اي خودپنداره و همراهي آن با بهداشت رواني نوجوانان دختر دبيرستانهاي شهر گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
10 بررسي عوامل فشارزا در جوانان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
11 بررسي وضعيت سلامت رواني در جوانان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
12 بررسي جرأت ورزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
13 بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه آن با معيارهاي استاندارد محمد قهرمانی، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده -
14 بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي وسزارين اورزانسي در خانم هاي نخست باردار جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده -
15 مقايسه افسردگي درحاملگي هاي خواسته ونا خواسته لاله حسینی شهيدی، مريم مقيميان، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
16 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
17 بررسي رويدادهاي استرس زا وهمراهي آن با اختلالات رواني جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
18 ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده، علی محمدپور دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1379
19 شيوع علايم روانپزشکي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
20 تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني محمد قهرمانی، علی دلشاذ، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده -
21 رابطه بين جهت گيري مذهبی و بهزيستی روانشناختی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال تحصيلی 91-1390 جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
22 نقش ويژگي هاي شخصيتي و عوامل جمعيت شناختي بر استرس شغلي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر گناباد گناباد تکمیل شده 1393
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3658