[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 اثربخشي آموزش حل مسئله با بکارگيري تئوري شناختي- اجتماعي بر تغيير روابط والد-فرزندي در نوجوانان دختر شهرستان گناباد- پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت مليحه محمد زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1392
2 تأثير مدل سازگاري روي بر ارتقاء درک ازخود در زنان نخست زا، پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گناباد سمانه نجفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393
3 تأثير آرامسازي عضلاني برتهوع و کفايت دياليز بيماران همودياليزي پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ويژه فاطمه بياباني دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393
4 تاثير روش حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب نوجوانان مبتلا به تالاسمي، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری الهيار شهنوازي دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394
5 تاثير مداخله مبتني بر مدل مراقبت مشارکتي بر خود پنداره افراد مبتلا به ديابت نوع دو پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري آموزش پرستاري داخلی- جراحی مهدي حيدري دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395
6 بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري والدين و خودپنداره بر کيفيت خواب دانش آموزان دبيرستاني شهرستان گناباد پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی محمود حاجیان دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد بیرجند 1394
7 تاثير آموزش سبک فرزندپروري به والدين با رويکرد مبتني بر وظيفه بر احساس تنهايي نوجوانان پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري آموزش پرستاري گرايش بهداشت جامعه ياسر ريوندي دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394
8 رابطه بين هوش هيجاني والدين کودکان آهسته گام و پرخاشگري و خلق و خوي فرزندان علي عرب زوزني دانشگاه آزاد اسلامی قاين 1390
9 نقش انگيزش تحصيلي، خودکارآمدي تحصيلي و رويکردهاي يادگيري در پيشرفترياضي دانش آموزان رشته هاي علوم تجربي و رياضي مقطع متوسطه شهر قاين - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي علي بني اسدي بدانشگاه آزاد اسلامی يیرجند 1390
10 تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتار پر خطر رانندگان مرد تاکسی¬ مشهد در سال 1395 پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه مهدی طاهری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1397
11 بررسی نقش نوع زایمان و تغذیه در اختلال بیش فعالی –کمبود توجه پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری اطفال انسیه حاجی سید حسینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396
12 تأثیرطب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری میلاد مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مرجان قدرتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396
13 تاثیرمداخلات پرستاری معنوی بر سلامت معنوی دربیماران مبتلا به سرطان پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی سمیه کریمی مقدم دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396
14 مقایسه تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، خودتنظیمی و مدل تلفیقی آن بر رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های قلبی عروقی در زنان ساکن در حاشیه شهر بیرجند پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کبری دهنوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396
15 تاثير آموزش همتا بر خود مراقبتي و کیفیت زندگی ميانسالان مبتلا به ديابت نوع دو، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ميثم محسنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396
16 تاثیر آموزش مبتنی بر کانون کنترل سلامت بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت محمود نبیان ثانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395
17 تأثير آموزش شناختي- رفتاري بر بهبود کم کاري ميل جنسي و افزايش رضايت زناشويي- کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي نجمه سادات حاجي وثوق دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام 1389
18 رابطه افسردگي و اضطراب با کيفيت زندگي سالمندان بازنشسته گناباد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي بالینی زهره جمالي دانشگاه آزاد اسلامی بيرجند 1389
19 The Effects of Eduction based on Pender's health promotion model on high-risk behavior amongst male taxi drivers in Mashhad in 2016. Master's Degree in (community health nursing Mahdi Taheri Gonabad University of Medical Sciences 2018
20 The effectiveness of Auricular Acupuncture on depression in infertile women referred to Mashhad center Milad Marjan Ghodrati Gonabad University of Medical Sciences 2018
21 nvestigating and determining the role of type of parturition and type of nutrition on hyperactivity (hyperactivity disorder, attention deficit disorder) in preschool children Master's Degree in Nursing education Ensieh Saadat Haji Seyed Hoseini Gonabad University of Medical Sciences 2018
22 The effects of spiritual nursing interventions on spiritual health in patients with cancer. Master's Degree in Internal Surgery Nursing Somayeh Karimi Moghadam. Gonabad University of Medical Sciences 2017
23 The Comparison of effects of education on the basis of health belief model, self-regulation and its integrated model on Preventive nutritional behaviors of cardiovascular disease in women living in the margin of Birjand. Master's Degree in health education & health promotion Kobra Dehnavi Gonabad University of Medical Sciences 2017
24 The Effects of Peer-education on Self-Care and Quality of Life in Adults with Type 2 Diabetes. Master's Degree in public health nursing Meysam Mohsenikhah Gonabad University of Medical Sciences 2017
25 The effect of health locus of contol based education on the quality of life in hemodialysis patients, Master's Degree in Health education and promotion health Mahmoud Nabiane sani Gonabad University of Medical Sciences 2016
26 The Effect of Parenting style education To Parents with Task-based learning approach on Adolescents Loneliness. Master's Degree in nursing education Yasser Rivnandi Gonabad University of Medical Sciences 2015
27 The effect of intervention based on partnership care model on self concept promotion in patients with type II diabetes. Master's Degree in nursing education Mehdi Heidari Gonabad University of Medical Sciences 2016
28 The Relationship between Parents' Parenting Styles and Self-Concept on the Sleep Quality of High School Students in Gonabad. Master's Degree in clinical Psychology Mahmoud Hajian Islamic Azad University of Birjand 2015
29 Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Anxiety in Children with Thalassemia. Master's Degree in Nursing education Allahyar Shahnavazi Gonabad University of Medical Sciences 2015
30 The Effect of Muscle Relaxation on Dialysis Adequacy in Hemodialysis Patients. Master's Degree in nursing of intensive care units Fatemeh Biabani. Gonabad University of Medical Sciences 2014
31 The Relationship between Depression and Anxiety with Quality of Life of the Gonabad Retired Elderly - Master's Degree in Clinical Psychology Zohreh Jamali Islamic Azad University of Birjand 2011
32 The Effect of Cognitive-Behavioral teaching on Improvinghypoactive Sexual desire and Increasing Marital Satisfaction-Master's Degree in General Psychology Najmeh Sadat Hajivosogh Islamic Azad University of Torbat Jam 2011
33 The role of academic motivation, academic self-efficacy and learning approaches in mathematical achievement of high schoolbstudents in Qa'in city - Master's Degree in Educational Psychology Ali Baniasadi Islamic Azad University of Birjand 2012
34 The Relationship Between Emotional Intelligence of Parents of mentally retarded Children, and their Children's Mood and Aggression Ali Arazozani Islamic Azad University of Birjand 2012
35 The Effectiveness of Problem-Solving teaching with Using Social-Cognitive Theory on Changing in Parent-Child Relations of Gonabad teenage girls. Master's Degree in health education Maliheh Mohammadzadeh Gonabad University of Medical Sciences 2014
36 The Effects of the Roy’s Adaptation Model on Primigravida Women’s Self-Concept. Master's Degree in Nursing Samaneh Najafi Gonabad University of Medical Sciences 2014
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3792