[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 مقايسه رابطه ميان کمال گرايي والدين با عزت نفس ، جرات ورزي و خودکارآمدي فرزندان دانش آموز عادي و کم توان ذهني آموزش پذير - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي محمد گلنارکار قاين 1393
2 تاثيرآموزش بازسازي شتاختي برکاهش درماندگي آموخته شده در کودکان کم توان ذهني آموزش پذير - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي علي مطلب زاده قاين 1393
3 تأثير نرم افزار آموزشی فارسی شرکت صنايع آموزشی بر پيشرفت خواندن و املا دانش آموزان کم توان ذهنی پايه اول دبستان - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي مريم خوشبخت قاين 1393
4 تاثيربه کارگيري تخته ي هوشمند برانگيزش تحصيلي وپيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي ربابه يزدان پناه دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد قائن 1393
5 تاثير آموزش هاي مصون سازي استرس بر کاهش استرس و وضعيت سلامت رواني مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني آموزش پذير - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي محمدي قاين 1393
6 مقايسه تاثير آموزه هاي قرآن بر سبک زندگي دانش آموزان پسر و دختر شهر گناباد با کاربردنظريه رفتار برنامه ريزي شده - پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت فرخنده السادات ترابي گناباد 1392
7 تاثير آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ميزان تعارضات زناشويي و ابعاد مختلف آن در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر گناباد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي باليني محبوبه نجاتيان بيرجند 1392
8 رابطه هوش معنوي وراهبرد هاي مقابله اي با سازگاري زناشويي فرهنگيان شهرستان گناباد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي عليرضا سلطاني بيرجند 1391
9 رابطه سبک هاي فرزند پروري با خودکارامدي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه نمونه شهرستان تربت حيدريه سال 91-90 - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي معصومه رستمي بيرجند 1391
10 رابطه سبک‌هاي دلبستگي و مهارت‌هاي فراشناختي با خودکارآمدي تحصيلي دانش‌آموزانم قطع متوسطه شهر تربت‌حيدريه سال تحصيلي 91-90 - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي جواد طبري مقدم بيرجند 1391
11 رابطه جهت گيري انگيزشي و تعهد سازماني با عملکرد شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدريه سال تحصيلي 91-90 - پايان نامه کارشناسی ارشد روان شناسي تربيتي اعظم رجب زاده بيرجند 1391
12 رابطه بين باورهاي ديني با اضطراب و شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان تيزهوش - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي 25/4 سالاري قاين 1391
13 تأثير آموزش خودتنظيمي بر کنترل بيماري ديابت نوع2 در بيماران مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان22 بهمن شهرستان گناباد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي باليني مهري مقدس بيرجند 1391
14 رابطه تصادفات با خودکنترلي رانندگان - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي باليني فاطمه کريمي پور بيرجند 1390
15 اثربخشي بازي درماني رفتاري- شناختي بر کاهش پرخاشگري کودکان مبتلا به اختلال سلوک - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي 27/11 مليحه فرقاني بيرجند 1390
16 تأثير آموزش سبک زندگي آدلري بر تاب آوري والدين دانش اموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير گناباد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي الهه سادات يزدي قاين 1390
17 رابطه يادگيري خودتنظيمي، خودپنداره و وضعيت بهزيستي روان شناختي دانش آموزان - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي حسن يدالهي شهري بيرجند 1390
18 اثربخشي آموزش يادگيري هميارانه بر تحصيلي پيشرفت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان عقب مانده ذهني مقطع ابتدايي شهرستان گناباد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي سيد مجتبي مهدوي قاين 1390
19 تأثير آموزش شناختي- رفتاري بر سلامت روان مادران دانش آموزان آهسته گام - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي صديقه دشتي قاين 1390
20 تاثير ورزش شنا بر خود پنداره و ابعاد آن در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر گناباد- پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي زهره عابدي زاده قاي 28/6
21 رابطه بين هوش هيجاني و سطح سازگاري درافراد مبتلا به سرطان شهر مشهد - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي بالینی هانيه رجب پور يیرجند 1389
22 اثربخشي آموزش هاي شناختي- رفتاري بر عزت نفس و اضطراب دانش آموزان تيز هوش پسرمقطع متوسطه شهرستان گناباد- پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي قدرت الله دادپور قاين 1390
23 مقايسه ميزان غزت نفس جنسی و رضايتمندی زناشویدر مادران کودکان عادی و عقب مانده¬ ذهنی - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي فهيمه راستگو نژاد قاين 1393
24 رابطه قاطعيت و پرخاشگری والدين با هوش هيجانی دانش آموزان پايه ششم ابتدايی شهر قاين - پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي استثنايي مطهره رحمانی قاين 1393
25 تأثير تجسم هدايت شده بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي پهلوانپور گناباد 1393
26 مقايسه وابستگي بين فردي و آگاهي فراشناختي با مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان تيزهوش و عادي تکتم لعل قاين 1393
27 تاثير آموزش کفايت اجتماعي بر افزايش عزت نفس و کاهش کمرويي معلولان جسمي حرکتي ابراهيم زنگنه فر 1393
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3658