[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه پژوهشی آمار پيشرفته استنباطی و SPSS در پژوهش های علوم زيستی ويژه اعضای هيئت علمی و پژوهشگران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي گناباد سالن ابن سينا 1393
2 کارگاه پژوهشی آشنايی با منابع اطلاعاتی و پايگاههای استنادی ويژه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي گناباد، سالن ابن سينا 1393
3 رويکردها و روشهای نوين تدريس و مبانی انتخاب آنها خاص اعضاء هيئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سينا 1391
4 کارگاه چالشها و انتظارات اعضاء هيئت علمی از EDC دانشگاه علوم پزشکي گناباد- EDC سالن ابن سينا 1392
5 TBL خاص اعضاء هيئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سينا 1391
6 منتورشيپ در آموزش علوم پزشکی خاص اعضاء هيئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سينا 1391
7 خلاقيت و نوآوری در خدمت رهبری آموزش عالی خاص اعضاء هيئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سينا 1391
8 اخلاق نشر و critical Appraisal ، /3/1390 مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و سلامت ارتقاء دانشگاه ع پ گناباد سالن ابن سينا 1390
9 ارتقاي مجلات، علم سنجي و Modern Mdical Journalism، مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و سلامت ارتقاء دانشگاه ع پ گناباد سالن ابن سينا 1390
10 سمينار ارتقاء فرايندهای آموزشی خاص اعضاء هيئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سينا 1390
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3781