[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - شهلا خسروان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر شهلا خسروان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Understanding the social problems facing Iranian young widows: A qualitative study 1th International Conference on Qualitative health research in nursing & health. Thailand 2010 شفاهى
2 بررسی فراوانی محتوای دیوارنوشته های شهر گناباد با مضامین شهید وشهادت درسال 1387 همایش منطقه ای یادواره شهدای جامعه پزشکی-ع /پ گناباد 1387 پوسترى
3 سلامتی در زنان بیوه سرپرست خانواده اولین کنگره ملی تحقیقات در علوم سلامتی- انجمن علمی پرستاری ایران 1386 پوسترى
4 آسیب شناسی خانواده وآگاهی و نگرش جوانان در آستانه ازدواج نسبت به حقوق و وظایف همسری ازنظر اسلام کنگره سراسری زنان ، مسایل فرهنگی اجتماعی و جهانی سازی-تهران 1383 شفاهى
5 بهداشت و سلامت زنان در جامعه سمینار منطقه ای زنان-گناباد 1383 شفاهى
6 معیارهای انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد کنگره سراسری بهداشت باروری - تهران 1383 پوسترى
7 تشکیل خانواده و معیارهای انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران- دانشگاه شهید بهشتی 1383 شفاهى
8 ارزیابی برنامه ریزی پرستاری بیمارستان 22بهمن گناباد درسال 1383 همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت پرستاری-ع /پ یزد 1383 پوسترى
9 آسیب شناسی ازدواج و آگاهی و نگرش جوانان نسبت به حقوق و وظایف همسری ازنظر اسلام کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران- دانشگاه شهید بهشتی 1383 پوسترى
10 ارزیابی برنامه ریزی پرستاری بیمارستان 22بهمن گناباد درسال 1383 همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت پرستاری-ع /پ یزد 1383 پوسترى
11 نیازهای آموزشی زنان بارداردر پیشگیری از حاملگیهای پرخطر کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت-ع /پ اصفهان 1382 پوسترى
12 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره ملی صدا ، سلامتی ، نوسعه-ع /پ مشهد 1382 پوسترى
13 شیوع ژیاردیازیس درکودکان دبستانی وتاثیر آموزش رفتارهای بهداشتی بر سالم سازی آنان کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت-ع /پ اصفهان 1382 پوسترى
14 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت-ع /پ اصفهان 1382 پوسترى
15 آلودگی مجدد به ژیاردیازیس درکودکان دبستانی درمان شده با مترونیدازول وتاثیر آموزش بهداشت بر موفقیت درمان دارویی کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت-ع /پ اصفهان 1382 پوسترى
16 نیازهای آموزشی زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشهای پیشگیری از بارداری و تاثیر آن بر رفتارهارهای باروری خانواده کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت-ع /پ اصفهان 1382 شفاهى
17 نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه روانی حرکتی کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت-ع /پ اصفهان 1382 شفاهى
18 تاثیر آموزشهاو خدمات مراکز بهداشتی درمانی بر الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت- ع /پ اصفهان 1382 شفاهى
19 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره سراسری تشخیص زودرس بیماریها- ع /پ همدان 1382 پوسترى
20 بررسی الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان کنگره بین المللی روانپزشکی کودکان ونوجوانان-تهران 1381 پوسترى
21 بررسی الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان کنگره سراسری بارداری وزایمان ایمن- ع / پ گلستان 1381 شفاهى
22 بررسی حاملگیهای پرخطردر شهرستان گناباد کنگره سراسری بهداشت وتوسعه-ع /پ لرستان 1380 شفاهى
23 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره سراسری بهداشت وتوسعه-ع /پ لرستان 1380 شفاهى
24 نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه روانی حرکتی کنگره سراسری آموزش مددجو- دانشگاه ع پ بوشهر 1380 شفاهى
25 شیوع ژیاردیازیس درکودکان دبستانی و ارتباط آن با بهداشت آب مصرفی گناباد کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری-ع /پ کرمانشاه 1380 پوسترى
26 تاثیر آموزش کودکان دبستانی بر پیشگیری از آلودگی به انگل ژیاردیا کنگره سراسری آموزش مددجو -ع /پ بوشهر 1380 پوسترى
27 آلودگی مجدد به ژیاردیازیس درکودکان دبستانی درمان شده با مترونیدازول وتاثیر آموزش بهداشت بر موفقیت درمان دارویی کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری-ع /پ کرمانشاه 1380 پوسترى
28 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری-ع /پ کرمانشاه 1380 پوسترى
29 شیوع ، علائم بالینی و عوامل زمینه ساز ابتلا به ژیاردیازیس در کودکان دبستانی کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی ایران- ع / پ مازندران 1379 شفاهى
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419