سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دكتر خسرو شفقی - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک Dshafaghiyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دكتر خسرو شفقی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى Community Nutrition
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی Ph.D
وضعیت استخدامی
نوع خدمت عضو هیات علمی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0533 7227114
دورنگار 0533 7223814
نشانی گناباد حاشیه جاده آسیایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کدپستی 9691793718
صندوق پستی
شهر گناباد
کشور Iran
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی