[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - خسرو شفقی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر خسرو شفقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Euro Weight Loss 2015 خسرو شفقی جهانی، 18-20 آگوست 2015 در فرانکفورت آلمان 2015 شفاهى
2 .Prevalence of overweight and obesity among secondary school children (12-14 yr.) in the city of Mashhad, Iran, 2010-11 . Khosro Shafaghi , Majid Ghayour Mobarhan , Zalilah Mohd Shariff , Mohd Nasir , Hejar Abdul Rahman , Hadi Jabbari 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 6-9th Sep. 2011 , Mashhad, Iran 2011 پوسترى
3 , obesity among Thai school children (10-12 yeard) and its relationship to activity patterns Amini M , Shafaghi kh , Salimi M, Nouri S , Alavi A The XVII th IEA world congress of epidemiology (WCE2003), August 21- 25 2005. Bangkok 2005 پوسترى
4 S., Evaluation of socio- Economic influence on the length of lactation- period (L.P) among lactating mothers in Mashhad. hafaghi kh. Froozani M 16th international congress of nutrition. July 27- August 1, 1997, Montreal, Canada 1997 پوسترى
5 Nutritional status of infants below 36 month city. The 5th international symposium on clinical nutrition Shafaghi kh, Forzani M, , 4-7 February 1996. Bangkok, Thailand 1996 پوسترى
6 nutritional status of infants below 36 months in Mashhad city froozani M,Shafaghi kh the 7 th Asian congress of nutrition, October 7-11, 1995 in Beijing, China 1995 پوسترى
7 بررسي عملكرد خانوارهاي ساكن در محدوده جمعيتي پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر گناباد د ر زمينه روشهاي پخت ومواد غذايي شفقي خسرو، دلشاد علي نهمين كنگره تغذيه ايران ،،12-16 شهريور 1385. دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1385 پوسترى
8 بررسي نگرش وعملكرد خانوارهاي ساكن در محدوده جمعيتي پايگاه تحقيقات جمعيتي گناباد در زمينه الگو هاي مصرف مواد غذايي شفقي خسرو ، دلشاد علي نهمين كنگره تغذيه ايران،12-16 شهريور 1385. دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1385 پوسترى
9 نقش وجايگاه پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر گناباد در بهداشت مواد غذايي دلشاد علي، خواجوي عبدالجواد ، سالاري هادي، عالمي علي، شفقي خسرو همايش بهداشت وايمني غذا، 1-3 ديماه 1383 ، دانشگاه علوم پزشكي يزد 1383 پوسترى
10 بررسي تركيب و ارزش تغذيه اي غذاهاي بومي د رجمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر گناباد شفقي خسرو، دلشاد علي، پور ابراهيم نسيم ، صنيعي نزهت، ثبوتي فريده، خواجه نصرت، راستگو زهرا هشتمين كنگره تغذيه ايران 19-16 شهريور 1383 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1383 شفاهى
11 بررسي برنامه غذايي روزانه بيماران ديابتي تيپ دو در شهر آران وبيد گل شفقي خسرو، ابوالحسني حسن، غياثپور علي سومين كنگره تغذيه ايران، 16-13 اسفند ماه 1373، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1373 شفاهى
12 بررسي عوامل موثر در شيوع بيماري ديابت تيپ دو در شهر آران وبيد گل اولين كنگره سراسر ي وبازآموزي ديابت ايران شفقي خسرو، ابوالحسني حسني، غياثپور علي 27-25 ابان ماه 1372، دانشگاه علوم پزشكي يزد 1372 شفاهى
13 بررسي عوامل موثر در كنترل بيماري ديابت د ر شهر آران وبيدگل شفقي خسرو ، ابوالحسني حسن، غياثپور علي يازدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران 30-27 ارديبهشت 1372، دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1372 شفاهى
14 بررسي ميزان سوء تغذيه در كودكان زير 3 سال شهر مشهد شفقي خسرو، فروزاني مينو، ، دومين كنگره تغذيه ايران، 27-25 ابان ماه 1371، دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1371 شفاهى
15 بررسي طول مدت شيردهي در مادران شيرده شهر مشهد، شفقي خسرو ، فروزاني مينو پنجمن كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي ، 27-23 فروردين 1371، دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1371 شفاهى
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 92 queries by YEKTAWEB 4419