[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - خسرو شفقی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر خسرو شفقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1391
2 عضو شورای انتشارات داتشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1391
3 عضو دفتر همکاریهای دانشگاه و صنعت، و مسئول کارگروه تغذیه و صنایع غذایی این دفتر، وابسته به داتشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1390
4 مدير سلف سرويس دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1390 1391
5 مدير سلف سرويس دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1381 1385
6 عضو شوراي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1381 1385
7 عضو كميته ترويج تغذيه با شير مادر ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1385
8 عضو شوراي عالي مركزتحقيقات توسعه اجتماعي وارتقا سلامت ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1384
9 عضو تيم تحقيق ودبير كميته برنامه ريزي پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1381 1384
10 عضو كميته فني تاسيس كارخانجات مواد غذايي وبهداشتي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1383
11 مسئول دپارتمان تغذيه در گروه بيوشيمي وتغذيه دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1375 1377
12 عضو تيم برگزاري كارگاههاي روش تحقيق دردانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1373 1377
13 مسئول هسته مشاوره پايان نامه هاي كارورزان پزشكي –دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1374
14 مسئول كلينيك تغذيه ورژيم درماني در دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1374 1375
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 92 queries by YEKTAWEB 4419