[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - علی محمدپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پژشکی گناباد نسبت به موازین شرع مقدس اسلام در امور پزشکی علی محمدپور-- محسن نقوی مجله علوم پزشکی گناباد زمستان 1378 چکیده مقاله
2 بررسي فراواني افسردگي و ارتباط آن با ويژگيهاي اجتماعي و تحصيلي دانشجويان مقاطع مختلف پزشكي دانشكده پزشكي مشهد سعید قانعی مطلق-- نبی شریعتی فر ، علی محمد پور افق دانش بهار و تابستان 1382 چکیده مقاله
3 بررسی متوسط زمان ماند IUD و علل منجر به خروج آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گناباد علی محمد پور --جواد مجتبوی-- محمد قهرمانی-- علیرضاعطاردی. افق دانش بهار و تابستان 1382 مقاله کامل
4 چگونگي‌ دريافت‌ خدمات‌ پزشكي‌ توسط‌ افراد جامعه‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ در شهرستان‌ گناباد علي محمدپور -- محمد مطلبی ، عبدالجواد خواجوی ، جواد باذلی افق‌ دانش‌ پائيز و زمستان‌ 1381 چکیده مقاله
5 شیوع کمر درد و برخی عوامل خطر آن در کارکنان پرستاری فرهاد رمضانی بدر -- علیرضا نیکبخت نصرآبادی -- علی محمد پور مجله پژوهش پرستاری ایران پاییز 1385 مقاله کامل
6 تجربه ي مبتلايان به HIV/AIDS از تعامل با ديگران: يك مطالعه پديدار شناسي. علی محمد پور--- زهره پارسا یکتا--- ع.ر نیکبخت نصرآبادی--- م محرز 1389 مقاله کامل
7 بررسی نیازهای آموزشی هنگام ترخیص در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد علی محمد پور--ناهید دهقان نیری افق دانش 1385 چکیده مقاله
8 اپيدميولوژي‌ بيماري‌ سل‌ بين‌ سالهاي‌80 -1372 در شهرستان‌ گناباد علی محمدپور--جواد فانی-- محمد مطلبی-- هدایت الله شمس مجله علمی- پژوهشی افق دانش 1381 مقاله کامل
9 بررسي ميزان رضامندي مراجعه كنندگان به بخش فوريت هاي پزشكي بيمارستان هاي وابسته به دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد محمد قهرماني---علی محمدپور---محمد مطلبي--- محمدحسن مينوئيان افق دانش 1380 چکیده مقاله
10 بررسي‌ شيوع‌ عوامل‌ خطر ساز بيماريهاي‌ عروق‌ كرونر در بيماران‌ مراجعه‌ كننده‌ به‌ مراكز بهداشتي‌ درماني‌ شهرستان‌ گناباد مجله علوم پزشکی گناباد 1379 مقاله کامل
11 بررسي‌ ميزان‌ افسردگي‌ دانشجويان‌ دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ گناباد مجله علمی- پژوهشی افق دانش 1379 مقاله کامل
12 اپيدميولوژي‌ بيماري‌ سل‌ دربین سالهای1372- 76 در شهرستان‌ گناباد مجله علوم پزشکی گناباد 1377 مقاله کامل
13 بررسي‌ علل‌ حاملگي‌هاي‌ ناخواسته‌ در شهرستان‌ گناباد مجله‌ دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ گناباد 1376 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
14 مراحل‌ احياء قلبي‌ و ريوي‌ و تفاوتهاي‌ آن‌ در اطفال‌ نسبت‌ به‌ بزرگسالان . مجله‌ دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ گناباد مجله علوم پزشکی گناباد 1374 مقاله کامل
15 بررسي‌ روشهاي‌ احياء در ايست‌ قلبي‌ مجله‌ دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ گناباد 1374 مقاله کامل
16 بررسی میزان تاثیر هیپو ترمی در پیشگیری از آلوپسی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی دکتر محمدپور مجله علوم پزشکی گناباد مقاله کامل
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419