[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - علی محمدپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدير گروه‌ پرستاري‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1376 1380
2 مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1381 1383
3 مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1389
4 معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 1392
5 معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1392 -
6 سردبير مجله‌ علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1374 1381
7 عضو هیات سردبیری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1383 -
8 عضو هيأت‌ تحريريه‌ و مدیر اجرایی مجله‌ افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1375 -
9 عضو شوراي‌ پزشکی جامعه‌ نگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 -
10 عضو شوراي‌ دانشكده‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1376 1378
11 عضو شوراي‌ دانشكده‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1381 -
12 عضور شوراي‌ تمام‌ وقت‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377
13 عضو كميته‌ اخلاق‌ در پژوهش‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 -
14 عضو شوراي‌ HSR دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1379 -
15 عضو شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1379 -
16 عضو كميته بررسي‌ مقالات‌ از لحاظ‌ تأليف‌ و ترجمه‌ و درجه‌ علمي‌ (‌همطرازی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1380 -
17 عضو شوراي‌ مديريت‌ EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1379 -
18 عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1382 -
19 مسئول گروه توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1382 -
20 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1378
21 عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1382 -
22 مدیر حوزه های برگزاری آزمون سراسری 1381 1382
23 عضو فعال پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد
24 عضو پروژه مطالعاتی ایجاد شهرک صنایع غذایی کاخک
25 رئیس کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
26 عضو هیات مدیره انجمن علمی پرستاری ایران
27 مسوول گروه تخصصي برنامه ريزي درسي و آموزشي مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشكي گناباد. 1388
28 مدير گروه داخلي- جراحي و اطفال دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1388
29 استاد راهنمای دانشجویان پرستاری ورودی 88 1388
30 عضو شوراي اموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1388
31 مدير اجرايي فصلنامه علمي پژوهشي افق دانش 1388
32 عضو گروه علمي ارتقاء سلامت سالمندان مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت 1388
33 عضو شوراي علمي- پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1388
34 مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پرشكي گناباد 1389
35 عضو كميته منطقه اي اخلاق در پژوهش 1389
36 عضو ستاد ارتقاء خدمات اورژانسهاي بيمارستاني 1389
37 عضوكميته دانشگاهي ارزيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي 1389
38 دبير شوراي(سیاستگذاری اولویتهای پژوهشی در سلامت) HSR دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1389
39 رئيس شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1389
40 عضو شوراي تحصيلات تکمیلي دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1389
41 عضو هسته پژوهش شهرداري شهرستان گناباد 1389
42 عضو شورای سیاست گذاری در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 1389
43 عضو هیات رئیسه و کمیته علمی در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 1389
44 دبیر علمی ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
45 عضو گروه تخصصی پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکس دانشگاه ع. پ. گناباد 1389
46 عضو کمیته تامین منابع علمی 1389
47 عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 1389
48 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی 1389
49 عضو هیات عالی نظارت بر نظام نوین اداره بیمارستانها 1389
50 عضو کمیته تخصیص امتیاز به برنامه های آموزش مداوم دانشگاه 1389
51 عضو شورای تامین بهداشت روان دانشجویان 1390
52 عضو ستاد توسعه و ترویج اقامه نماز 1390
53 رئیس شورایHSR دانشگاه 1390
54 عضو ستاد حوادث غیرمترقبه 1390
55 عضو ستاد ارتقائ خدمات اورژانسهای بیمارستانی 1390
56 عضو کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه 1390
57 عضو کمیته ایمن سازی اماکن دانشجوییو آموزشی 1390
58 رئیس کمیته مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان 1390
59 دبیر کمیته اخلاق پزشکی 1390
60 عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه 1390
61 عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی 1390
62 عضو کمیته پیاده سازی استانداردهای آموزش پزشکی عمومی 1390
63 رئیس کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نوآورانه 1390
64 عضو شورای بورس 1390
65 دبیر شورای عالی اخلاق پزشکی 1390
66 رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1390
67 عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر 1390
68 عضو ستاد شاهد و ایثار گر 1390
69 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در برگزاری آزمون 1390 در گناباد. 1390
70 عضو هیات علمی سومین همایش ملی انجمن علمی پرستاری ایران 1389
71 عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه 1390
72 عضو کمیته دانشگاهی وب سنجی 1390
73 عضو کمیته دانشگاهی حاکمیت بالینی 1390
74 استاد مشاور دانشجویان ارشد پرستاری و مراقبتهای و یژه ورودی مهر 90 1390
75 دبیر ستاد اجرایی شدن طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی 1390
76 دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه 1390
77 عضو برگزار کننده آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی مشهد 1390
78 عضو هیات موسس نیمه وقت مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی و عدالت در سلامت دانشگاه ع.پ.گناباد 1390
79 مسوول شورای سردبیری مجله افق دانش 1391
80 عضو کمیته ارزشیابی عملکرد پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاه 1391
81 نایب رئیس کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1391
82 عضو کمیته دانشگاهی مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا 1391
83 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در برگزاری آزمون 1391 در گناباد 1391
84 عضو شورای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر 1391
85 عضو کارگروه آیین نامه دورکاری دانشگاه 1391
86 عضو هیات رئیسه و شورای راهبردی و کمیته علمی همایش ملی معنویت قرآن پژوهی و سلامت 1391
87 دبیر علمی همایش ملی معنویت سلامت. 1390
88 عضو شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاه 1391
89 عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه 1391
90 عضو هیات بدوی انتظامی هیات علمی 1391
91 عضو کمیسیون ماده یک ارتقای اعضای هیات علمی
92 عضو کمیته قرآن و عترت دانشگاه 1391
93 عضو کمیته دائمی سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 1391
94 عضو کمیته دانشگاهی تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی دانشگاه 1391
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419