[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - علی محمدپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 اثر تغییر وضعیت بدن بر شاخص های فیزیولوژیک و نوار قلب بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در ccu تکمیل شده -
2 تاثیر ماساژ بازتابي پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی تکمیل شده -
3 تغذیه و درک شناختی بیمارا ن دیابتی..... خانم احراری..... تکمیل شده -
4 شیوع شب ادراری و عوامل مرتبط با آن در کودکان دبستانی گناباد در سال 1389. تکمیل شده -
5 تاثیر برنامه آموزشی- حمایتی مبتنی بر الگوی اورم بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به سکته قلبی تکمیل شده -
6 موانع مدیریت درد در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد،1390: مقایسه دیدگاه پزشکان و پرستاران تکمیل شده -
7 اثر بخشی ، بهینه سازی و احیاء غذاهای بومی در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گناباد. تکمیل شده -
8 بررسی و تدوین فرهنگ مرتبط با سلامت در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گناباد . تکمیل شده -
9 زندگي با : HIV/AIDS تجارب مبتلايان و توسعه راهبردهاي خود مراقبتي تکمیل شده -
10 بررسي‌ وضعيت‌ اشتغال‌ و نظرات‌ دانش‌ آموختگان‌ رشته پرستاری دانشگاه علوم‌ پزشكي‌ گناباد در مورد ميزان‌ تطابق‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ با نيازهاي‌ شغلي‌ آنان‌ تکمیل شده -
11 اثر بخشی نقش روحانیون در اصلاح عقاید و باورهای خرافی مرتبط با سلامت. تکمیل شده -
12 اپيدميولوژي‌ سل‌ در شهرستان‌ گناباد تکمیل شده -
13 بررسي‌ ميزان‌ آگاهي‌ و نگرش‌ پرستاران‌ شاغل‌ در مراكز بهداشتي‌ درماني‌ شهرستان‌ گناباد در مود نحوه‌ استفاده‌ از پني‌ سيلين‌ تکمیل شده -
14 بررسي‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ بيماران‌ بستري‌ در مراكز درماني‌ شهرستان‌ گناباد هنگام‌ ترخيص‌ تکمیل شده -
15 بررسي‌ ‌ زمان‌ ماند و علل‌ خروج‌ IUD در زنان‌ مراجعه‌ كننده‌ به‌ مراكز بهداشتي‌ درماني‌ شهرستان‌ گناباد تکمیل شده -
16 بررسي‌ ميزان‌ تقاضا براي‌ خدمات‌ قابل‌ ارايه‌ توسط‌ پزشكان‌ در استانهاي‌ كشور (طرح‌ كشوري‌) تکمیل شده -
17 بررسي‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ فراگيران‌ از نظر خود آنها تکمیل شده -
18 تاثیر دمای محیط بر پایایی دمای تمپانیک. 1390 تکمیل شده -
19 بررسي‌ ميزان‌ رضايتمندي‌ مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ مراكز فوريتهاي‌ پزشكي‌ شهرستان‌ گناباد تکمیل شده -
20 بررسي‌ و نحوه‌ گرايش‌ به‌ مطالعه‌ نشريات‌ دانشجويي‌ توسط‌ دانشجويان‌ علوم‌ پزشكي‌ گناباد تکمیل شده -
21 اپيدميولوژي‌ بيماري‌ سل‌ در شهرستان‌ گناباد (سال‌ 80-1372) تکمیل شده -
22 بررسي‌ ميزان‌ افسردگي‌ در دانشجويان‌ علوم‌ پزشكي گناباد تکمیل شده -
23 بررسي‌ آگاهي‌ و نگرش‌ دانشجويان‌ علوم‌ پزشكي‌ گناباد در رابطه‌ با انطباق‌ امور پزشكي‌ با موازين‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ تکمیل شده -
24 بررسي‌ شيوع‌ عوامل‌ خطر ساز بيماريهاي‌ عروق‌ كرونر در بيماران‌ مراجعه‌ كننده‌ به‌ مراكز بهداشتي‌ و درماني‌ شهرستان‌ گناباد تکمیل شده -
25 بررسي‌ علل‌ حاملگيهاي‌ ناخواسته‌ در شهرستان‌ گناباد تکمیل شده -
26 بررسي‌ ميزان‌ تأثير هيپوترمي‌ در پيشگيري‌ از آلوپسي‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ سرطان‌ تحت‌ شيمي‌ درماني‌ تکمیل شده -
27 همسران معتاد....خانم مهرررر تکمیل شده -
28 طرح خانم دکتر محمدی پایه دکتر محمد تکمیل شده -
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256