[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - علی محمدپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزش تدوین طرح درس ویژه گروههای آموزش پرستاری – مامایی – بهداشت علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1383
2 کارگاه مقدماتی روش تحقیق ویژه کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد ( معاونت بهداشتی ) 1381
3 کارگاه روش تحقیق ویژه روحانیون حوزه علمیه گناباد علوم پزشکی گناباد 1381
4 دوره باز آموزی گزارش نویسی در پرستاری علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد ( معاونت درمان ) 1381
5 کارگاه روش تحقیق ویژه دبیران آموزش و پرورش علوم پزشکی گناباد 1382
6 دوره باز آموزی مراقبتهای قبل و بعد از جراحی ویژه پرستاران علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1383
7 کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1383
8 کارگاه روش شناسی تحقیقات کیفی (ویژه اعضای هیات علمی) علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی مشهد 1385
9 کارگاه روش شناسی تحقیقات کیفی (ویژه دانشجویان Ph.D و کارشناسی ارشد) علوم پزشکی تهران علوم پزشکی تهران 1386
10 کارگاه روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران "مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی " دانشگاه علوم پزشکی تهران "مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی " 1385
11 کارگاه پرستاری در عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی در سرطانها دانشگاه علوم پزشکی تهران (انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران (انستیتو کانسر ایران 1386
12 کارگاه کاربرد آمار و SPSS در تحقیقات کمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری مامایی 1386
13 کارگاه كشوري تحقیق فنومنولوژی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.تهران 1386
14 کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشجویان بهداشت حرفه ای و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
15 کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشجویان بهداشت خانواده کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشجویان بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی گناباد کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشجویان بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1388
16 دو کارگاه متوالی گزارش نویسی(1و2) دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 15 خرداد دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 15 خرداد 1389
17 کارگاه چگونگی نگارش طرح درس طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
18 مدرس کارگاه scientific writing (مقاله نویسی) و مدیریت کارگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
19 کارگاه چگونگی نگارش طرح درس طرح اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشکده پزشکی 1389
20 -مدرس و مدیر کارگاه روش تحقیق 1 بیمارستان 15 خرداد-دانشگاه ع پ گناباد بیمارستان 15 خرداد-دانشگاه ع پ گناباد 1389
21 مدرس و مدیر کارگاه روش تحقیق 2 دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 22بهمن دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 22بهمن 1389
22 کارگاه روش تحقیق مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی دانشگاه ع پ گناباد مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی دانشگاه ع پ گناباد 1389
23 کارگاه گزارش نویسی(1) دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 22بهمن دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 22بهمن 1389
24 کارگاه گزارش نویسی(2) دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 15 خرداد دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه کارکنان بیمارستان 15 خرداد 1389
25 کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 15 خرداد-تدریس دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
26 کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 15 خرداد-مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
27 کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 15 خرداد-تدریس دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
28 کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 15 خرداد-مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1390
29 کار گاه مقاله نویسی.ششمین همایش دانشجویی- تدریس دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
30 کار گاه مقاله نویسی.ششمین همایش دانشجویی- مدیریت کارگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
31 کارگاه کلیات روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1390
32 کار روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1390
33 کارگاه آموزشی آزمونهای کتبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419