[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - علی محمدپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علی محمدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی پژوهشی روشهای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در انواع مطالعات دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391
2 اردوی راهیان نور معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های کشور بیمارستان صحرایی امام حسین/دارخویین-اهواز بیمارستان صحرایی امام حسین/دارخویین-اهواز 1390
3 کارگاه مدرنیته و بحران معنویت دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1390
4 کارگاه پژوهشی اخلاق نشر و Critical Appraisal دانشگاه .ع.پ.گنابا د دانشگاه .ع.پ.گنابا د 1390
5 کارگاه پژوهشی ارتقای مجلات-علم سنجی و Modern medical journalism دانشگاه ع.پ.گناباد دانشگاه ع.پ.گناباد 1390
6 کارگاه پژوهشی داوری مقالات Modern English دانشگاه .ع.پ.گنابا د دانشگاه .ع.پ.گنابا د 1390
7 کارگاه مدیکال ژورنالیزم مقدماتی دانشگاه .ع.پ.گنابا د دانشگاه . ع.پ.گنابا د 1390
8 کنفرانس پیشگیری و کنترل انفلانزای نوع A دانشگاه . ع.پ . گنابا د دانشگاه . ع.پ . گنابا د 1388
9 مدیریت بحران دانشگاه ع.پ.گناباد دانشگاه ع.پ.گناباد 1388
10 همايشهاي سالانه سردبيران مجلات علوم پزشكي كشور مرکزپژوهشی غدد درون ریز-تهران. مرکزپژوهشی غدد درون ریز-تهران. 1389
11 روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387
12 همايشهاي سالانه سردبيران مجلات علوم پزشكي كشور دانشگاه ع.پ.اصفهان. دانشگاه ع.پ.اصفهان. 1389
13 زعفران هم غذا هم دارو دانشگاه . ع.پ . گنابا د دانشگاه . ع.پ . گنابا د 1388
14 مبانی اندیشه اسلامی(طرح معرفت) دانشگاه ع.پ مشهد دانشگاه ع.پ مشهد 1389
15 تحقیقات کلاسیک و طولی دانشگاه ع.پ .گناباد دانشگاه ع.پ .گناباد 1388
16 ژنتیک پزشکی دانشگاه ع.پ .گناباد دانشگاه ع.پ .گناباد 1389
17 حاکمیت بالینی دانشگاه ع.پ .گناباد دانشگاه ع.پ .گناباد 1389
18 تحلیل تحقیقات کیفی دانشگاه ع.پ .گناباد دانشگاه ع.پ .گناباد 1388
19 scientific writing دانشگاه ع.پ. تهران دانشگاه ع.پ. تهران 1387
20 Safety Solutions workshop patient Hacetetepe university/Turkey Hacetetepe university/Turkey 2008
21 End Note دانشگاه ع.پ. تهران دانشگاه ع.پ. تهران 1386
22 سمینار روشهای نوین ترمیم زخم دانشگاه ع.پ. تهران(دانشکده پرستاری-مامایی) دانشگاه ع.پ. تهران(دانشکده پرستاری-مامایی) 1385
23 کارگاه سه روزه روش شناسی تحقیقات کیفی دانشگاه علوم پزشکی تهران(دانشکده پرستاری-مامایی) دانشگاه علوم پزشکی تهران(دانشکده پرستاری-مامایی) 1385
24 چهارمین کنفرانس منطقه ای سلامت الکترونیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری WHO وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری WHO 1383
25 آموزش تدوین طرح درس علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1383
26 کارگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1383
27 کارگاه پژوهشهای جمعیتی علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1383
28 دومین همایش پروژه ایجاد پایگاه تحقیقات جمعیتی معاونت تحقیقات و فنآوری معاونت تحقیقات و فنآوری 1382
29 چهارمین همایش پروژه پایگاه تحقیقات جمعیتی علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی کرمان 1383
30 همایش پرستار و قانون علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1382
31 کارگاه پروژه ارزشیابی تحقیقات سلامت ایران علوم پزشکی مشهد با همکاری WHO علوم پزشکی مشهد با همکاری WHO 1382
32 اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی علوم پزشکی شهید بهشتی 1382
33 پنجمین همایش سراسری دانشکده پرستاری مامایی همدان علوم پزشکی همدان علوم پزشکی همدان 1381
34 کارگاه روش تدریس دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد 1380
35 کارگاه تکنولوژی آموزشی علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1380
36 کارگاه آموزش بالینی علوم پزشکی شهید بهشتی علوم پزشکی شهید بهشتی 1378
37 کارگاه الگوهای تدریس و روشهای ارزیابی علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی گناباد 1378
38 همایش مراقبتهای پرستاری در اورژانسها دانشگاه علوم مشهد دانشگاه علوم مشهد 1377
39 دومین همایش مدیران پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – دفتر امور پرستاری 1376
40 کارگاه روشهای یادگیری و تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد 1377
41 کارگاه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1376
42 سمینار نظام پرستاری کشور علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی مشهد 1376
43 کارگاه روش تحقیق علوم پزشکی گناباد با همکاری معاونت پژوهشی وزارت متبوع علوم پزشکی گناباد 1374
44 کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر علوم پزشکی گناباد با همکاری دبیرخانه آموزشی – پزشکی جامعه نگر وزارت متبوع علوم پزشکی گناباد 1374
45 کارگاه آموزشی پژوهشی آمار توصیفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391
46 کارگاه آموزشی پژوهشی آماراستنباطی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391
47 کارگاه آموزشی TBL دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391
48 کارگاه آموزشی آزمونهای کتبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391
49 کارگاه آموزشی نحوه رسیدگی و تکمیل پرونده های ارتقای وزارت بهداشت، درمان و آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش-تهران 1391
50 سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره دانشگاه ع.پ.مازندران دانشگاه ع.پ.مازندران 1391
51 جهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی وششمین جشنواره دانشگاه ع.پ.ایران- تهران دانشگاه ع.پ.ایران- تهران 1392
52 دومین نشست سراسری هیات های اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ع.پ. قم دانشگاه ع.پ. قم 1391
53 هم اندیشی استاد،دانشگاه اسلامی، حماسه سیاسی دانشگاه ع.پ.گناباد دانشگاه ع.پ.گناباد 1391
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3781