[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - محمدرضا منصوریان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا منصوریان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مدیریت کیفیت جامع خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان درسال 1379 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
2 بررسی الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
3 معیارهای انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
4 بررسی شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
5 آگاهی و نگرش زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشهای پیشگیری از بارداری و تاثیر آن بر رفتارهارهای باروری خانواده دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
6 موانع و مشکلات ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
7 بررسی عوامل خطرزا در زنان حامله شهرستان گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
8 بررسی نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه شناختی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
9 نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه عاطفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
10 بررسی نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه روانی - حرکتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
11 آگاهی و نگرش جوانان در آستانه ازدواج نسبت به حقوق و وظایف همسری ازنظر اسلام دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
12 فراوانی دندانهای پوسیده در کودکان پیش دبستانی گناباد و ارتباط آن با الگوی تغذیه و رعایت بهداشت دهان ودندان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
13 شیوع، مرگ و میر وعوارض نوزادان LBW ونارس درشهرگناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
14 آگاهی و نگرش زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشهای پیشگیری از بارداری و تاثیر آن بر رفتارهای باروری خانواده دانشگدانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
15 بهبود روشهای سیستمی در بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
16 بررسی اپیدمیولوژیک کونژونکتیویت در نوزادان و تاثیر پروفیلاکسی بر بروز آن در سال 1383 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
17 بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی درتربیت بدنی وفوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور درسال1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
18 طرح ایجاد مرکزدرمان بستر بجستان ( الگوی کشوری ) دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
19 ارزیابی درونی گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
20 تاثیر حمایتهای روانی پرستاران بر اضطراب بیماران قلبی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
21 بررسی سیکل روزانه و بهره وری زمان در دانشجویان علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
22 مقایسه تاثیر آموزش به روش پیش سازماندهنده و حل مسئله برپیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
23 بررسی تاثیر غذاهای سرد و گرم بر میزان هورمونهای تیروئید و تستسترون و رفتار آنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
24 ارزیابی درونی گروه پرستاری داخلي جراحي و اطفال دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
25 ارزیابی درونی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
26 ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
27 ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
28 ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
29 ارزیابی درونی گروه بیهوشی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
30 ارزیابی درونی گروه علوم پايه دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419