دانشگاه علوم پزشکی گناباد
محمدرضا منصوریان - کارنامه علمی کامل


Mas3mryahoo.com

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک Mas3mryahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل محمدرضا منصوریان
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت پرستاری بهداشت جامعه و روان
درجه علمی
وضعیت استخدامی
نوع خدمت عضو هیات علمی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مدیریت کیفیت جامع خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان درسال 1379 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
2 بررسی الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
3 معیارهای انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
4 بررسی شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
5 آگاهی و نگرش زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشهای پیشگیری از بارداری و تاثیر آن بر رفتارهارهای باروری خانواده دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
6 موانع و مشکلات ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
7 بررسی عوامل خطرزا در زنان حامله شهرستان گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
8 بررسی نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه شناختی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
9 نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه عاطفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
10 بررسی نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه روانی - حرکتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
11 آگاهی و نگرش جوانان در آستانه ازدواج نسبت به حقوق و وظایف همسری ازنظر اسلام دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
12 فراوانی دندانهای پوسیده در کودکان پیش دبستانی گناباد و ارتباط آن با الگوی تغذیه و رعایت بهداشت دهان ودندان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
13 شیوع، مرگ و میر وعوارض نوزادان LBW ونارس درشهرگناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
14 آگاهی و نگرش زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشهای پیشگیری از بارداری و تاثیر آن بر رفتارهای باروری خانواده دانشگدانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
15 بهبود روشهای سیستمی در بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
16 بررسی اپیدمیولوژیک کونژونکتیویت در نوزادان و تاثیر پروفیلاکسی بر بروز آن در سال 1383 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
17 بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی درتربیت بدنی وفوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور درسال1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
18 طرح ایجاد مرکزدرمان بستر بجستان ( الگوی کشوری ) دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
19 ارزیابی درونی گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
20 تاثیر حمایتهای روانی پرستاران بر اضطراب بیماران قلبی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
21 بررسی سیکل روزانه و بهره وری زمان در دانشجویان علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
22 مقایسه تاثیر آموزش به روش پیش سازماندهنده و حل مسئله برپیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
23 بررسی تاثیر غذاهای سرد و گرم بر میزان هورمونهای تیروئید و تستسترون و رفتار آنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
24 ارزیابی درونی گروه پرستاری داخلي جراحي و اطفال دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
25 ارزیابی درونی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
26 ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
27 ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
28 ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
29 ارزیابی درونی گروه بیهوشی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
30 ارزیابی درونی گروه علوم پايه دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 رتبه بندي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي، طراحي شاخصهاي رتبه بندي طب و تزكيه 1389 مقاله کامل مقاله کامل
2 ارزيابي دروني گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشكي گناباد افق دانش 1389 مقاله کامل مقاله کامل
3 بررسي تاثير فعاليتهاي فوق برنامه بر وضعيت تحصيلي دانشجويان و علل گرايش به اين فعاليتها سير دانش 1389 مقاله کامل مقاله کامل
4 فرهنگ سازمانی توسعه 1386 مقاله کامل مقاله کامل
5 بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی گناباد درمورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجو وکارایی آن بر بهبود فرآیند آموزش درسال 1386 توسعه 1386 مقاله کامل مقاله کامل
6 <B><Font html:Color= افق دانش 1383 مقاله کامل مقاله کامل
7 مدیریت کیفیت جامع خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن بارضایت دانشجویان افق دانش 1382 مقاله کامل مقاله کامل
8 بررسی شیوع ، مرگ و میر وعوارض نوزادان LBW و نارس در شهر گناباد افق دانش 1381 مقاله کامل مقاله کامل
9 مبانی و اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسعه 1381 مقاله کامل مقاله کامل
10 مدیریت پیشرفته منابع انسانی پیک دانش 1379 مقاله کامل مقاله کامل
11 معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد افق دانش مقاله کامل مقاله کامل
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تاثيردماي محيط برپايايي دماي تمپانيك همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور ه 1389 پوسترى
2 ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو و كارآيي آن بر بهبود فرآيند آموزشي همايش سراسري رويكردهاي نوين ارزشيابي 89 شفاهى
3 موانع و راهكارهاي آموزش به مددجو (همايش سراسري رويكردهاي نوين ارزشيابي همايش سراسري رويكردهاي نوين ارزشيابي 89 پوسترى
4 ارزشيابي فعاليتهاي فوق برنامه بر وضعيت تحصيلي دانشجويان همايش سراسري رويكردهاي نوين ارزشيابي 89 پوسترى
5 ارزيابي اساتيد و دانشجويان از تاثير تكنولوژي آموزشي و تواناييهاي فردي مدرسين بر يادگيري فراگيران همايش سراسري رويكردهاي نوين ارزشيابي 89 پوسترى
6 درک پرستاران ازآموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن در بیمارستانهای علوم پزشکی گناباد همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی 88 شفاهى
7 Understanding the social problems facing Iranian young widows. – The first international conference on Qualitative Research in Nursing and Health 2010 شفاهى
8 ديدگاه دانشجويان در مورد تكاليف درسي و ارتباط آن با مشخصات فردي همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور 1389 پوسترى
9 اثر بخشي خدمات اساتيد مشاور همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور 1389 پوسترى
10 مقايسه تاثير آموزش به روش نمودار مفهومي و الگوي پيش سازمان دهنده بر يادگيري دانشجويان همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور 1389 پوسترى
11 تاثیر فعالیتهای فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی گناباد و علل گرایش آنها به این فعالیتها دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی 1388 پوسترى
12 دلایل ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی کناباد دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی 1388 پوسترى
13 روشهای مطالعه و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان درسال 1387 دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی 1388 پوسترى
14 بررسی فراوانی محتوای دیوارنوشته های شهر گناباد با مضامین شهید وشهادت درسال 1387 همایش منطقه ای یادواره شهدای جامعه پزشکی 1387 پوسترى
15 مدیریت کیفیت جامع خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن بارضایت دانشجویان همایش کشوری مدیریت کیفیت 1384 پوسترى
16 تشکیل خانواده و معیارهای انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران 1383 شفاهى
17 مدیریت کیفیت جامع خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن بارضایت دانشجویان همایش کشوری مدیریت کیفیت 1383 شفاهى
18 معیارهای انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد کنگره سراسری بهداشت باروری 1383 شفاهى
19 آسیب شناسی خانواده وآگاهی و نگرش جوانان در آستانه ازدواج نسبت به حقوق و وظایف همسری ازنظر اسلام کنگره سراسری زنان ، مسایل فرهنگی اجتماعی و جهانی سازی 1383 شفاهى
20 <B><Font html:Color= کنگره بین المللی بیماریهای اطفال 1383 پوسترى
21 بررسی اپیدمیولوژیک کونژونکتیویت در نوزادان و تاثیر پروفیلاکسی بر بروز آن کنگره بین المللی بیماریهای اطفال 1383 پوسترى
22 آسیب شناسی ازدواج و آگاهی و نگرش جوانان نسبت به حقوق و وظایف همسری ازنظر اسلام کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران 1383 پوسترى
23 فراوانی دندانهای پوسیده در کودکان پیش دبستانی گناباد و ارتباط آن با الگوی تغذیه و رعایت بهداشت دهان ودندان سمینارکشوری سالانه پژوهشی دانشجویان 1383 پوسترى
24 ارزیابی برنامه ریزی پرستاری بیمارستان 22بهمن گناباد درسال 1383 همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت پرستاری 1383 پوسترى
25 تاثیر آموزشهاو خدمات مراکز بهداشتی درمانی بر الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 شفاهى
26 نیازهای آموزشی زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشهای پیشگیری از بارداری و تاثیر آن بر رفتارهارهای باروری خانواده کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 شفاهى
27 بهبود روشهای سیستمی در بهداشت درمان و آموزش پزشکی کنگره سراسری نقش حراست در پیشبرد اهداف وزارت بهداشت 1382 شفاهى
28 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره ملی صدا ، سلامتی ، نوسعه 1382 شفاهى
29 نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه روانی حرکتی کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 پوسترى
30 آلودگی مجدد به ژیاردیازیس درکودکان دبستانی درمان شده با مترونیدازول وتاثیر آموزش بهداشت بر موفقیت درمان دارویی کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 پوسترى
31 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 پوسترى
32 شیوع ژیاردیازیس درکودکان دبستانی وتاثیر آموزش رفتارهای بهداشتی بر سالم سازی آنان کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 پوسترى
33 نیازهای آموزشی زنان بارداردر پیشگیری از حاملگیهای پرخطر کنگره سراسری ارتقا سلامت و آموزش بهداشت 1382 پوسترى
34 فراوانی دندانهای پوسیده در کودکان پیش دبستانی گناباد و ارتباط آن با الگوی تغذیه و رعایت بهداشت دهان ودندان سمینارکشوری سالانه پژوهشی دانشجویان 1382 پوسترى
35 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره سراسری تشخیص زودرس بیماریها 1382 پوسترى
36 فراوانی دندانهای پوسیده در کودکان پیش دبستانی گناباد و ارتباط آن با الگوی تغذیه و رعایت بهداشت دهان ودندان سمینار پژوهشی دانشجویان شرق کشور 1382 پوسترى
37 بررسی الگوی فرزندزایی مادران و شاخصهای سلامت نوزادان کنگره سراسری بارداری وزایمان ایمن 1381 شفاهى
38 بررسی اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی کنگره بین المللی روانپزشکی کودکان ونوجوانان 1381 پوسترى
39 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره سراسری بهداشت وتوسعه 1380 شفاهى
40 نیازهای آموزشی گروههای مختلف جامعه پزشکی در حیطه روانی - حرکتی کنگره سراسری آموزش مددجو 1380 شفاهى
41 بررسی حاملگیهای پرخطردر شهرستان گناباد کنگره سراسری بهداشت وتوسعه 1380 شفاهى
42 آلودگی مجدد به ژیاردیازیس درکودکان دبستانی درمان شده با مترونیدازول وتاثیر آموزش بهداشت بر موفقیت درمان دارویی کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری 1380 پوسترى
43 تاثیر آموزش کودکان دبستانی بر پیشگیری از آلودگی به انگل ژیاردیا کنگره سراسری آموزش مددجو 1380 پوسترى
44 شیوع ژیاردیازیس درکودکان دبستانی و ارتباط آن با بهداشت آب مصرفی گناباد کنگره ملی بهداشت و طب پیشگیری 1380 پوسترى
45 شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری 1380 پوسترى
46 شیوع ، علائم بالینی و عوامل زمینه ساز ابتلا به ژیاردیازدر کودکان دبستانی کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی ایران 1379 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی