[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای اموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
2 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
3 عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
4 عضو کمیته تخصیص امتیازآموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
5 عضو هیات تحریریه International Journal of nursing papers 2016 now
6 دبير كميته علمي جشنواره درون دانشگاهي شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
7 مدیر اجرایی مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
8 عضو هیات تحریریه مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
9 عضو هیات تحریریه مجله Austin Palliative Care ,Austin Publishing Group, New Jersey,USA, 2015 now
10 عضو گروه سلامت خانواده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تا کنون
11 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تا کنون
12 عضو کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 1396
13 دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 1396
14 مسئول کارگروه توسعه دانش طب تسکینی در طرح تحول ونوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
15 عضو کارگروه توسعه دانش طب تسکینی کلان منطقه 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1394 تاکنون
16 دبیر ستاد تحول و نوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
17 عضو گروه تخصصی ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
18 عضو گروه تخصصی پژوهش در آموزش- مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
19 عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
20 عضو کمیته دانشگاهی اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
21 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 96
22 مدیر گروه داخلی جراحی و اطفال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
23 سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1386 1386
24 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تاکنون
25 مدیر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پرشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 1394
26 استاد مشاور تحصیلی دانشجويان رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1386 1389
27 عضو شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
28 عضو کارگروه کلان منطقه ای آمایش سرزمینی و توسعه راهبردی کلان منطقه 9 1395 تاکنون
29 عضو هيئت علمي برگزاري جشنواره دانشجوي نمونه دانشگاه در سال 95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
30 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
31 معاون آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 تاکنون
32 دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 تاکنون
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256