[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور تحصیلی دانشجويان رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1386 1389
2 مدیر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پرشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 1394
3 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تاکنون
4 سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1386 1386
5 مدیر گروه داخلی جراحی و اطفال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
6 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 96
7 عضو کمیته دانشگاهی اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
8 عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
9 عضو گروه تخصصی پژوهش در آموزش- مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
10 عضو گروه تخصصی ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
11 عضو کارگروه توسعه دانش طب تسکینی کلان منطقه 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1394 تاکنون
12 دبیر ستاد تحول و نوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
13 مسئول کارگروه توسعه دانش طب تسکینی در طرح تحول ونوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
14 دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 1396
15 عضو کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 1396
16 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تا کنون
17 عضو گروه سلامت خانواده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تا کنون
18 عضو هیات تحریریه مجله Austin Palliative Care ,Austin Publishing Group, New Jersey,USA, 2015 now
19 عضو هیات تحریریه مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
20 مدیر اجرایی مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
21 دبير كميته علمي جشنواره درون دانشگاهي شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
22 عضو هیات تحریریه International Journal of nursing papers 2016 now
23 عضو کمیته تخصیص امتیازآموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
24 عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
25 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
26 عضو شورای اموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
27 عضو شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
28 عضو کارگروه کلان منطقه ای آمایش سرزمینی و توسعه راهبردی کلان منطقه 9 1395 تاکنون
29 عضو هيئت علمي برگزاري جشنواره دانشجوي نمونه دانشگاه در سال 95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
30 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
31 معاون آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 تاکنون
32 دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 تاکنون
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419