[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوري مقالات در مجلات علمي
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله افق دانش پزشکی داوری مقالات- از1386 تا کنون
2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايلام داوری مقالات از 1392 تا 94
3 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت داوری مقالات از 1393 تا کنون
4 مجله مدیریت ارتقاء سلامت داوری مقالات از 1394 تا کنون
5 مجله مرکز مطالعات دین و سلامت داوری مقالات از 1394 تا کنون
6 مجله حیات داوری مقاله در سال 1395
7 مجله تخصصی پژوهش و سلامت داوری مقالات از 1395 تا کنون
8 Bulletin of Emergency And Trauma داوری مقاله در سال 2016
9 Iranian Journal of Pediatrics داوری مقاله در سال 2017
10 مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی داوری مقاله در 1396
11 International Journal of General Medicine (dove press) داوری مقاله 2021
12 Journal of Complementary and Integrative Medicine 2020
13 BMC palliative care 2021
14 BMC Psychiatry 2021
15 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 1400
16 مجله دانشکده پزشکی مشهد 1400
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419