[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Pelvic Floor Muscle Training Instruction to Control Urinary Incontinence and its Resulting Stress, Anxiety and Depression in Patients with Multiple Sclerosis Forough Rafii - Moosa Sajjadi - Habib Shareinia - Payam Sarraf - Mahnaz Seyedalshohahadaee Jundishapur J Chronic Dis Care 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Palliative Care in Iran: Moving Toward the Development of Palliative Care for Cancer Rassouli M, Sajjadi M American Journal of Hospice & Palliative Medicine 2016 مقاله کامل مقالات مروري
3 Lived Experiences of "Illness Uncertainty" of Iranian Cancer Patients: A Phenomenological Hermeneutic Study Sajjadi Moosa, Rassouli Maryam, Abbaszadeh Abbas, Brant Jeannine, Majd Hamid Alavi Cancer Nursing 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 The effects of menopausal health training for spouses on women’s quality of life during menopause transitional period Narjes Bahri, Nooshin Yoshany, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Ali Delshad Noghabi, Moosa Sajjadi Menopause: The Journal of The North American Menopause Society 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 The effects of spiritual care on anxiety in adolescents with cancer Faeze Torabi , Moosa Sajjadi , Manighea Nourian, Nasrin Borumandnia , Azam Shirinabadi Farahani Supportive and Palliative Care in Cancer 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Reaching out for the Truth; A Need Universal to Every Woman with Cancer: A Qualitative Content analysis ahereh Alsadat Khoubbin Khoshnazar, Mohammad Esmaeil Akbari, Maryam Rassouli, Farah Lotfi-kashani, Mossa Sajjadi Basic & Clinical Cancer Research 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Psychometric Properties of the Persian Version of Self-Transcendence Scale: Adolescent Version Azam Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli, Farideh Yaghmaie, Hamid Alavi Majd, Moosa Sajjadi International Journal of Community Based Nursing and Mdwifery 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Validity and reliability of the Persian version of the Brief Aging Perceptions Questionnaire in Iranian older adults Sadegh Moghadam L, Foroughan M, Mohammadi Shahboulaghi F, Ahmadi F, Sajjadi M, Farhadi A Clinical Interventions in Aging 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Structural challenges of providing palliative care for patients with breast cancer Khoubbin Khoshnazar T, Rassouli M, Akbari M.E, Lotfi-Kashani F, Momenzadeh S, Haghighat Sh, Sajjadi M Indian Journal of Palliative Care 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 Uncertainty in Illness in Iranian Patients with Cancer and its Related Factors: A Cross-Sectional Study Sajjadi M, Brant JM, Bahri N, Abbaszadeh A and Rassouli M. Austin Palliative Care 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 Translation and validation of the “Uncertainty in Illness Scale” in Iranian Patients with Cancer Sajjadi M, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi Majd H, Zendehdel K Payesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 The correlation between perceived social support and illness uncertainty in people with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome in Iran. Sajjadi M, Rassouli M, Bahri N, Mohammadipoor F. Indian J Palliat Care 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 Viewpoint of Men Participating in a Family Planning Educational Program Regarding its Necessity and Quality: A Step towards Involvement of Men in Reproductive Health Programs Bahri N, Salarvand Sh, Mirzaiinajmabadi Kh, Sajjadi M Sadra Med Sci 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 Nursing Education in Palliative Care in Iran Moosa Sajjadi , Maryam Rassouli, Leila Khanali Mojen Journal of Palliative Care & Medicine 2015 مقاله کامل مقالات مروري
15 Psychometric properties of the Persian version of the Mishel's Uncertainty in Illness Scale in Patients with Cancer Sajjadi M, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi Majd H, Zendehdel K European journal of oncology nursing 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 Simulation in nursing education: A review article Zaghari Tafreshi M, Rasouli M, Sajjadi M(corresponding author) Iranian Journal of Medical Education 2013 مقاله کامل مقالات مروري
17 Mixed Methods Research: Typology Sajjadi M, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi Majd H Journal of Disability Studies 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 The effect of needs assessment-based education on the fathers’ attitude about puberty of male adolescents Sajjadi M, Moshki M, Abasnezhad A, Bahri N, Izadi Tameh A. Journal of Research & Health 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 Educational needs of fathers about boys puberty period and its related factors Sajjadi M, Moshki M, Abasnezhad A, Bahri N Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 Effects of Oral and Dental Health Education Program on Knowledge, Attitude and Short-Time Practice of Pregnant Women (Mashhad-Iran) Bahri N, Iliati H.R, Bahri N, Sajjadi M(corresponding author), Boloochi T. J Mash Dent Sch 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 Comparison of Sodium Thiopental and Propofol for Convulsion Time and Recovery Duration in Electroconvulsive Therapy Nazemi H, Moslem A, Abbasnezhad A, Sajjadi M. The Horizon of Medical Sciences 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 Comparison of merocel and regular tampon regarding comfort and problems of patients after septo-rhinoplasty surgery Sajjadi M(corresponding author), Honarvar H, Basiri-Moghadam K, Nazemi H, Mirhaghi A Journal of Birjand University of Medical Sciences 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 The rate of knowledge and attitude toward psychoactive drugs and its abuse prevalence in Gonabad University students Sajjadi M(corresponding author), Shariatifar N, Matlabi M, Abbasnezhad A.A, Basiri K, Nazemi H. The Horizon of Medical Sciences 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 The rate of knowledge and attitude toward psychoactive drugs and its abuse prevalence in Gonabad University students M. Sajjadi , N. Shariatifar , M. Matlabi , AA. Abbasnezhad , K. Basiri , H. Nazemi 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 The effect of self-care education on depression in patients undergoing hemodialysis Sajjadi M (corresponding author), Kooshyar H, Vaghei S, Esmaeeli H Journal of Birjand University of Medical Sciences 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 The relationship between self-care and depression in patients undergoing hemodialysis Sajjadi M (corresponding author), Akbari A, Kianmehr M, Atarodi A.R. The Horizon of Medical Sciences 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
27 تاثیر مکیدن غیرمغذی بر پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری درد نوبت اول واکسن هپاتیت ب در نوزادان ترم سجادی موسی، بصیری مقدم مهدی، تاتاری مریم، امیری شادمهری الهه مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
28 تاثیر بوی شیر مادر بر پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری درد نوبت اول واکسن هپاتیت ب در نوزادن ترم موسی سجادی، مهدی بصیری مقدم، الهه امیری شادمهری مجله علمی پژوهشی افق دانش 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 تاثیر بخور استوخودوس بر درد حین ساکشن لوله تراشه در بیماران بخش مراقبت ویژه طاهری رزق آبادی محسن، محمدپور علی، سجادی موسی افق دانش 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 ارتباط عدم قطعیت در بیماری، عوامل جمعیت‌شناختی و بالینی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به سرطان موسی سجادی-علی محمدپور- مهسا محمودی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 ابزارهای اندازه‌گیری معنویت در مطالعات پرستاری ایران فاطمه نیک سرشت، فائزه ترابی، اعظم شیرین آبادی فراهانی، موسی سجادی ، مریم رسولی تعالی بالینی 1395 مقاله کامل مقالات مروري
32 معرفی نرم افزار تشخیصی ضایعات پستانی در ام آر ماموگرافی با ماده حاجب مجید صادقی مقدم ،محمد حسین بحرینی طوسی ،موسی سجادی ،علیرضا محمود آبادی ،مهدی طلاساز مدیریت ارتقای سلامت 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
33 تاثیر تخلیه گازهای معده برعوارض گوارشی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغذیه از راه لوله بینی معدی در بیماران بخش مراقبت های ویژه حسین سلطانی - موسی سجادی -علی محمدپور مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1395 مقاله کامل گزارش كوتاه
34 تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان محمدرضا منصوریان- شهلا خسروان- جهانشیر توکلی زاده- موسی سجادی- یاسر ریوندی افق دانش 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
35 مقایسه نتایج گلوکومتری با قند خون وریدی در بیماران مبتلا به دیابت تحت عمل جراحی قلب باز دچار اختلالات همودینامیک سجادی موسی، بیجاری هادی، سلطانی منصور، کیان مهر مجتبی. افق دانش 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
36 مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در نقاط طب سوزنی با تحریک الکتریکی عصب در محل برش جراحی بر شاخص های فیزیولوژیک بعد از آپاندکتومی محمد پور علی- سجادی موسی - خورسند وکیل زاده علی- موذن احمدی مهسا فصلنامه طب مکمل 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
37 تاثیر مداخله مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر ارتقای خودپنداره افراد مبتلا به دیابت نوع دو موسی سجادی، جهانشیر توکلی زاده، مهدی حیدری مرغزار مجله علمی پژوهشی افق دانش 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
38 تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر خودپایشی قند خون بیماران دیابتی نوع 2 جواد اسماعیل زاده، علی محمدپور ، موسی سجادی مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
39 دیدگاه مردان شرکت کننده در یک برنامه آموزشی تنظیم خانواده در مورد ضرورت و کیفیت آن: گامی به شوی تحقق مشارکت مردان در بهداشت باروری نرجس بحری- شهین سالاروند- خدیجه میرزایی نجم ابادی- موسی سجادی مجله علوم پزشکی صدرا 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
40 مروری بر نسخه نویسی در پرستاری موسی سجادی، طاهره السادات خوش نظر، حبیب شارعی نیا، مریم پژوهش پرستاری 1394 مقاله کامل مقالات مروري
41 مراقبت تسکینی در ایران: حرکت به سمت توسعه مراقبت تسکینی در سرطان مریم رسولی - موسی سجادی American Journal of Hospice and Palliative Medicine 1393 مقاله کامل مقالات مروري
42 ترجمه و اعتباريابي "مقياس عدم قطعيت در بيماري" در بيماران مبتلا به سرطان ايران موسی سجادی- مریم رسولی - عباس عباس زاده- حمید علوی مجد- کاظم زنده دل پایش 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
43 روشهای پژوهش ترکیبی: گونه شناسی موسی سجادی- مریم رسولی - عباس عباس زاده- حمید علوی مجد مجله مطالعات ناتوانی 1392 مقاله کامل مقالات مروري
44 تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی بردیدگاه پدران در مورد دوران بلوغ فرزندان پسر موسی سجادی- مهدی مشکی- عباسعلی عباس نژاد- نرجس بحری- احمد ایزدی طامه پژوهش و سلامت 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
45 شبیه سازی در آموزش پرستاری منصوره زاغری تفرشی- مریم رسولی- موسی سجادی آموزش در علوم پرشکی 1391 مقاله کامل مقالات مروري
46 تاثیر برنامه آموزشی بهداشت دهان و دندان بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم‏های باردار مشهد-ایران نرجس یحری- حمیدرضا ایلیاتی- نسرین بحری - موسی سجادی - طاهره بلوچی مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
47 نیازهای آموزشی پدران در مورد دوران بلوغ پسران و عوامل مرتبط موسی سجادی- مهدی مشکی- عباسعلی عباس نژاد- نرجس بحری- مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
48 مقایسه تامپون مروسل با تامپون معمولی در بیماران سپتو رینوپلاستی شده از نظر راحتی و مشکلات آن موسی سجادی- حسن هنرور- کوکب بصیری مقدم- سیدحسین ناظمی- امیر حسین میرحقی مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
49 مقایسه اثر تیوپنتال سدیم و پروپوفول در الکتروشوک درمانی از نظر طول مدت تشنج و زمان ریکاوری سیدحسین ناظمی- علیرضا مسلم- عباسعلی عباس نژاد- موسی سجادی مجله علمی پژوهشی افق دانش 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
50 میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای گناباد در مورد مواد روانگردان و شیوع سوء مصرف موسی سجادی- نبی شریعتی- محمد مطلبی- عباسعلی عباس نژاد- کوکب بصیری مقدم- سید حسین ناظمی افق دانش 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
51 بررسی ارتباط خودمراقبتی و افسردگی دربیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده موسی سجادی- علی اکبری- مجتبی کیان مهر- علیرضا عطاردی مجله علمی پژوهشی افق دانش 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
52 تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز موسی سجادی- هادی کوشیار- سعید واقعی- حبیب الله اسماعیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.085 seconds with 1000 queries by yektaweb 3600