[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
2 مدیر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 ---
3 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1390
4 عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ----
5 دانشجوی دکترا و مربی بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389 1393
6 عضو هیات علمی (مربی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1386 1389
7 سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 1386 1386
8 Faculty Member (Assistant Professor) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
9 Education counselor for EMS students Gonabad University of Medical Sciences 2008 2011
10 EDO manger of Nursing and Midwifery faculty Gonabad University of Medical Sciences 2010 NOW
11 Education counselor for BSN students Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
12 Member of talent council (affiliated to EDC) Gonabad University of Medical Sciences 2008 2013
13 Member of Growth and Expansion group (affiliated to EDC) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
14 Member of family health group (affiliated to Social Development & Health Promotion Research Center) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
15 پرستار بالینی بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 1380
16 پرستار بالینی بخش اورژانس و ICU دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 1380 1383
17 عضو گروه تخصصی رشد و بالندگی EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
18 عضو شورای استعدادهای درخشان- EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1392
19 PhD student & clinical trainer Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2010 2014
20 Faculty Member (Instructor) Gonabad University of Medical Sciences 2007 2010
21 Staff nurse, Emergency department & ICU Birjand University of Medical Sciences 2001 2004
22 Head Nurse, Emergency department Birjand University of Medical Sciences 2007 2007
23 Staff nurse, Emergency department Gonabad University of Medical Sciences 1998 2001
24 عضو گروه سلامت خانواده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
25 عضو هیات تحریریه مجله Austin Palliative Care ,Austin Publishing Group, New Jersey,USA, 2015 now
26 عضو هیات تحریریه مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
27 مدیر اجرایی مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256