[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 Staff nurse, Emergency department Gonabad University of Medical Sciences 1998 2001
2 Staff nurse, Emergency department & ICU Birjand University of Medical Sciences 2001 2004
3 Head Nurse, Emergency department Birjand University of Medical Sciences 2007 2007
4 Faculty Member (Instructor) Gonabad University of Medical Sciences 2007 2010
5 PhD student & clinical trainer Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2010 2014
6 Faculty Member (Assistant Professor) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
7 Education counselor for EMS students Gonabad University of Medical Sciences 2008 2011
8 EDO manger of Nursing and Midwifery faculty Gonabad University of Medical Sciences 2010 NOW
9 Education counselor for BSN students Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
10 Member of talent council (affiliated to EDC) Gonabad University of Medical Sciences 2008 2013
11 Member of Growth and Expansion group (affiliated to EDC) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
12 Member of family health group (affiliated to Social Development & Health Promotion Research Center) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
13 پرستار بالینی بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 1380
14 پرستار بالینی بخش اورژانس و ICU دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 1380 1383
15 سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 1386 1386
16 عضو هیات علمی (مربی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1386 1389
17 دانشجوی دکترا و مربی بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389 1393
18 عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ----
19 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1390
20 مدیر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 ---
21 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
22 عضو شورای استعدادهای درخشان- EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1392
23 عضو گروه تخصصی رشد و بالندگی EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
24 عضو گروه سلامت خانواده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
25 عضو هیات تحریریه مجله Austin Palliative Care ,Austin Publishing Group, New Jersey,USA, 2015 now
26 عضو هیات تحریریه مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
27 مدیر اجرایی مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419