[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فوریتهای داخلی 1 و 2 – فوریتهای محیطی ، اصول و فنون مراقبتها، کارورزی در عرصه فوریتها (دانشجویان فوریت پزشکی) - دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
2 آشنایی با تجهیزات پزشکی،آشنایی با بیماریهای داخلی،روش کار در اتاق عمل، کارورزی در عرصه اتاق (دانشجویان اتاق عمل) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
3 پرستاریهای داخلی جراحی(1,2,3و4) (بیماریهای چشم وگوش،بیماریهای تنفس، اختلالات تناسلی و پستان ، اختلات خون)- (دانشجویان کارشناسی پرستاری) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
4 کاراموزی های داخلی جراحی، کاراموزیهای در عرصه پرستاری (دانشجویان کارشناسی پرستاری) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
5 زبان تخصصی (کارشناسی فوریت، کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی هوشبری) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
6 نظریه ها والگوهای پرستاری (ارشد داخلی-جراحی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
7 آمار و روش تحقیق پیشرفته (ارشد داخلی-جراحی ،ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
8 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای (ارشد داخلی-جراحی و ارشد سلامت جامعه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
9 مراقبتهای پرستاری در بخش مراقبت های ویژه (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
10 مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
11 پایش پرستاری پیشرفته (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
12 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
13 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 ، 8 (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
14 پرستاری اختلالات و بیماریهای حاد داخلی-جراحی (ارشد داخلی-جراحی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
15 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419