[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - موسی سجادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی سجادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه دانش پژوهی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
2 کارگاه روشهای نوین تدریس (الگوی پیش سازمان دهنده) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
3 کارگاه روشهای نوین تدریس (الگوی دریافت مفهوم) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
4 کارگاه اخلاق حرفه ای در پزشکی (پروفشنالیسم) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
5 کارگاه آموزشی نرم افزار (Open Journal System (OJS دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1393
6 palliative care workshop Shahid Beheshti Medical Science University- Cancer Research Center دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2015
7 روشهای نوین ارزشیابی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1394
8 کارگاه استفاده از تکنولوژی های موجود در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1394
9 کارگاه اشنایی با نرم افزار Endnote دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1394
10 طراحی سوالات آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1394
11 Herbal Medicine دانشگاه علوم پزشکی گناباد-معاونت تحقیقات سالن ابن سینا 2015
12 طراحی درس و الگوهای تدریس دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1394
13 ژورنال کلاب مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سالن ابن سینا 1393
14 منابع تحت وب، علم سنجی و استناد دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1394
15 شرح وظایف هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1394
16 سمینارمنطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیمارستان ولی عصر 1386
17 كارگاه شيوه مقاله نويسي علمي دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1386
18 روشهای نوین ارزیابی دانشجو دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1387
19 تکنولوژی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1387
20 دوره آموزشی مقاله نویسی-مرور سیستماتیک دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1388
21 کارگاه تحقیقات کیفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1388
22 همایش منطقه ای تأثیر نماز بر پروتئین سرم آلبومین خون دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1388
23 کارگاه نیازسنجی و اولویت بندی در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1388
24 سمینار منطقه ای ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پرشکی گناباد سالن ابن سینا 1393
25 شاخص های فناوری دانشگاه علوم پرشکی گناباد سالن ابن سینا 1393
26 اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پرشکی گناباد سالن ابن سینا 1393
27 کارگاه اعتبار یابی ابزار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری و مامایی 1392
28 National cancer week symposium ASCO, ONS & Hacettepe university Turkey 2014
29 کارگاه طراحی ابزار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری و مامایی 1392
30 Palliative care in geriatric oncology american society of clinical oncology(ASCO) Oncology nursing society(ONS) Turkey 2014
31 Foundational course in palliative care for nurses Oncology nursing society(ONS) & Hacettepe university Turkey 2014
32 کارگاه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
33 کارگاه spssپیشرفته (تحلیل های رگرسیونی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
34 کارگاه واقعیت مجازی در اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد- EDC سالن ابن سینا 1395
35 کارگاه ارزیابی صلاحیت بالینی مرکز مطالعات دانشگاه ع. پ تهران دانشکده پزشکی تهران 1395
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 99 queries by YEKTAWEB 3920