سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دکتر موسی سجادی - کارنامه علمی کامل


sajjadi1975gmail.com

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک sajjadi1975gmail.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/moosa-sajjadi-36a8b06a/
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Moosa_Sajjadi2
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=MHEjN9MAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55897310200
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0002-5449-9113
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر موسی سجادی
محل تولد گناباد
تاریخ تولد 01/01/1354
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت پرستاری داخلی جراحی و اطفال
درجه علمی Ph.D
استادیار
وضعیت استخدامی رسمی
نوع خدمت عضو هیات علمی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 51 57223028
دورنگار
نشانی Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Beside Asian Road, Gonabad, Iran.
کدپستی
صندوق پستی
شهر گناباد
کشور ایران
توصيف مختصر

I am Moosa Sajjadi, PhD in Nursing, and associate professor affiliated to Gonabad University of Medical Sciences. I graduated in Bachelor of Nursing at Guilan University of Medical Sciences (1998), Msc of nursing at Mashhad University of Medical Sciences (2006), and PhD in nursing from Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran in 2014. I have worked as a faculty member at the University of Medical Sciences of Gonabad since 2007.

سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 Bachelor of Science in Nursing Guilan Medical Sciences University Rasht Iran July-1998 17/73
2 PhD in Nursing Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran Iran June-2014 18/33
3 Master of Science in Nursing( Medical & Surgical education) Mashhad University of Medical Sciences Mashhad Iran March- 2007 17/09
4 کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ایران مردادماه 1377 17/73
5 کارشناسی ارشد پرستاری-گرایش آموزش داخلی -جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ایران اسفندماه 1385 17/09
6 دکترای آموزش پرستاری دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی تهران ایران خردادماه 1393 18/33
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 English High intermediate Intermediate
1 انگلیسی خوب متوسط
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 Basic & Advanced nursing skills 1998
2 ICDL skills (Word proccessing, Power point,ٍExcel, internet searching,...) 2004
3 Statistical Analysis (SPSS software) 2004
4 Confirmatory factor Analysis (LISREL software) 2012
5 familiarity to text analysis software (MAXQDA-10) 2012
6 Research approaches (quantitative, qualitative and mixed methods) 2006
7 Instrument development and validation (methodological research) 2012
8 مهارتهای پایه و پیشرفته پرستاری 1377
9 مهارتهای ICDL( واژه پرداز، پاورپوینت، اکسل ، جستجوی اینترنتی و..) 1383
10 تجزیه و تحلیلهای اماری (SPSS) 1383
11 تحلیل عاملی تاییدی (کار با نرم افزار لیزرل) 1391
12 آشنایی با نرم افزار تحلیل متون MAXQDA 1391
13 روشهای پژوهش (کمی، کیفی و ترکیبی) 1385
14 ابزارسازی و اعتبار یابی ابزار (پژوهش روش شناسی) 1391
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
2 مدیر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 ---
3 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1390
4 عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ----
5 دانشجوی دکترا و مربی بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389 1393
6 عضو هیات علمی (مربی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1386 1389
7 سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 1386 1386
8 Faculty Member (Assistant Professor) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
9 Education counselor for EMS students Gonabad University of Medical Sciences 2008 2011
10 EDO manger of Nursing and Midwifery faculty Gonabad University of Medical Sciences 2010 NOW
11 Education counselor for BSN students Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
12 Member of talent council (affiliated to EDC) Gonabad University of Medical Sciences 2008 2013
13 Member of Growth and Expansion group (affiliated to EDC) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
14 Member of family health group (affiliated to Social Development & Health Promotion Research Center) Gonabad University of Medical Sciences 2014 NOW
15 پرستار بالینی بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 1380
16 پرستار بالینی بخش اورژانس و ICU دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 1380 1383
17 عضو گروه تخصصی رشد و بالندگی EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
18 عضو شورای استعدادهای درخشان- EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1392
19 PhD student & clinical trainer Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2010 2014
20 Faculty Member (Instructor) Gonabad University of Medical Sciences 2007 2010
21 Staff nurse, Emergency department & ICU Birjand University of Medical Sciences 2001 2004
22 Head Nurse, Emergency department Birjand University of Medical Sciences 2007 2007
23 Staff nurse, Emergency department Gonabad University of Medical Sciences 1998 2001
24 عضو گروه سلامت خانواده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 ---
25 عضو هیات تحریریه مجله Austin Palliative Care ,Austin Publishing Group, New Jersey,USA, 2015 now
26 عضو هیات تحریریه مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
27 مدیر اجرایی مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 Nursing intervention on patients care 2006
2 Chronic illnesses 2006
3 Cancer patients 2012
4 Palliative and Supportive care 2012
5 Development & validation of research Instruments 2012
6 Health Promotion 2009
7 Spiritual Health 2013
8 مداخلات پرستاری در مراقبت از بیمار 1385
9 بیماریهای مزمن 1385
10 بیماران مبتلا به سرطان 1391
11 مراقبت تسکینی و حمایتی 1391
12 توسعه و اعتباریابی ابزارهای پژوهشی 1391
13 ارتقای سلامت 1388
14 سلامت معنوی 1392
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
2 مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
3 پایش پرستاری پیشرفته (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
4 مراقبتهای پرستاری در بخش مراقبت های ویژه (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
5 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای (ارشد داخلی-جراحی و ارشد سلامت جامعه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
6 آمار و روش تحقیق پیشرفته (ارشد داخلی-جراحی ،ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
7 نظریه ها والگوهای پرستاری (ارشد داخلی-جراحی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
8 زبان تخصصی (کارشناسی فوریت، کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی هوشبری) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
9 کاراموزی های داخلی جراحی، کاراموزیهای در عرصه پرستاری (دانشجویان کارشناسی پرستاری) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
10 پرستاریهای داخلی جراحی(1,2,3و4) (بیماریهای چشم وگوش،بیماریهای تنفس، اختلالات تناسلی و پستان ، اختلات خون)- (دانشجویان کارشناسی پرستاری) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
11 آشنایی با تجهیزات پزشکی،آشنایی با بیماریهای داخلی،روش کار در اتاق عمل، کارورزی در عرصه اتاق (دانشجویان اتاق عمل) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
12 فوریتهای داخلی 1 و 2 – فوریتهای محیطی ، اصول و فنون مراقبتها، کارورزی در عرصه فوریتها (دانشجویان فوریت پزشکی) - دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1386 تا 1393
13 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 ، 8 (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
14 پرستاری اختلالات و بیماریهای حاد داخلی-جراحی (ارشد داخلی-جراحی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
15 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 (ارشد پرستاری ویژه) دانشگاه علوم پزشکی گناباد- 1393 تاکنون
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آمورشی طرح درس و الگوهای تدریس دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1394
2 کارگاه آمورشی طراحی سوالات آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1394
3 دوره پودمانی سوانح و حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیمارستان ولی عصر بیرجند 1386
4 کارگاه مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیمارستان ولی عصر بیرجند 1386
5 دوره باز آموزی امداد و نجات سازمان هلال احمر اداره هلال احمر بیدخت 1387
6 دوره آموزشی پرستاری فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی گناباد بیمارستان 22 بهمن 1387
7 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشکی گناباد (چندین دوره در سالهای پیاپی سالن رازی- سالن ابن سینا 86-9
8 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1388
9 کارگاه اعتباریابی ابزار دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی 1392
10 کارگاه طراحی ابزار دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی 1392
11 کنفرانس علمی یک روزه کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1393
12 روش تحقیق ترکیبی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سالن ابن سینا 1394
13 کنفرانس یک روزه عفونت بیمارستانی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالن ابن سینا 1397
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 شیوع سوءرفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان گناباد مریم مرادی، فاطمه حسینی مقدم، موسی سجادی، رضا نوری، فاطمه کاملی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سلامت گناباد در حال اجرا -
2 ارزیابی فاکتور چرخش در رادیوگرافی های پرتابل نوزادان بخش NICU با و بدون استفاده از بادی رست مجید صادقی مقدم- موسی سجادی(همکار) دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1396
3 چگونگی درک وجدان و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد حبیب شارعی نیا، موسی سجادی، متینه خوشخو، محمدعلی ساکت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1396
4 مقایسه تاثیر بحث گروهی برخودمراقبتی و توانمندسازی میانسالان مبتلا به دیابت نوع 2 علی دلشاد، موسی سجادی، میثم محسنی خواه،شرافت طاطاری، میثم صمدی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1397
5 بررسی ارتباط صلاحیت در ارائه مراقبت معنوی با صلاحیت بالینی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گناباد حبیب شارعی نیا،موسی سجادی، محمدعلی ساکت، متینه خوشخو کاخکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1396
6 مقایسه تاثیر دمای اتاق عمل بر درجه حرارت و شدت درد بیمار پس از عمل در دو روش بیهوشی عمومی و اسپینال محمدتقی خدادادی، موسی سجادی، میلاد رحیمیان دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد در حال اجرا 1396
7 وضعیت استفاده از روشهای مختلف درمان علایم یائسگی و ارتباط آن با سبک های عمومی تصمیم گیری در زنان 60-45 ساله شهر گناباد نرجس بحری، موسی سجادی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد در حال اجرا 1397
8 ترجمه و روانسنجی پرسشنامه نگرش نسبت به یائسگی در زنان ایرانی نرجس بحری، موسی سجادی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1397
9 ترجمه و روانسنجی مقیاس جو سلامت خانواده در جامعه ایران موسی سجادی، مهدی مشکی، خوارزمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشهد گناباد تکمیل شده 1398
10 مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در نقاط طب سوزنی با محل برش جراحی بر عوارض عمل و شاخص های فیزیولوژیک بعد از عمل آپاندکتومی علی محمدپور، موسی سجادی، مهسا موذن احمدی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تربت جام تکمیل شده 1395
11 تاثیر مداخله مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر ارتقای خودپنداره افراد مبتلا به دیابت نوع دو موسی سجادی، جهانشیر توکلی زاده، مهدی حیدری مرغزار دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشهد تکمیل شده 1395
12 مقایسه تاثیر بوی شیر مادر و مکیدن غیر مغذی بر پاسخ خهای فیزیولوژیک و رفتاری درد نوبت اول واکسن هپاتیت ب در نوزادان ترم موسی سجادی، مهدی بصیری مقدم، الهه امیری دانشگاه علوم پزشکی گناباد تربت حیدریه تکمیل شده 1395
13 تاثیر مداخله پرستاری بر اساس مدل سازگاری روی بر ابعاد سازگاری بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس موسی سجادی، علی محمدپور، طاهره آشتاب دانشگاه علوم پزشکی گناباد تهران تکمیل شده 1394
14 تاثیر مداخله آموزشی-حمایتی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر خودپایشی قند خون بیماران دیابتی نوع 2 علی محمد پور، موسی سجادی، جواد اسماعیل زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد تربت حیدریه تکمیل شده 1394
15 مقایسه نتایج گلوکومتری با قندخون وریدی در بیماران مبتلا به دیابت تحت عمل جراحی قلب باز دچار اختلالات همودینامیک موسی سجادی، منصور سلطانی، مجتبی کیان مهر، هادی بیجادی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بیرجند تکمیل شده 1394
16 ارتباط عدم قطعیت در بیماری،عوامل جمعیت شناختی و بالینی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به سرطان موسی سجادی، علی محمدپور، مهسا محمودی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشهد تکمیل شده 1394
17 تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز هادی کوشیار- موسی سجادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد تکمیل شده 1385
18 میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای گناباد در مورد مواد روانگردان و شیوع مصرف آن موسی سجادی- نبی شریعتی فر- محمد مطلبی- عباسعلی عباس نژاد- کوکب بصیری مقدم- حسین ناظمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1387
19 مقایسه تامپون مروسل با تامپون معمولی در بیماران سپتو رینوپلاستی شده از نظر راحتی و مشکلات آن موسی سجادی- حسن هنرور- کوکب بصیری مقدم- سیدحسین ناظمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1388
20 تجارب بیماران از عمل جراحی رینوپلاستی کوکب بصیری مقدم- مهدی مشکی- موسی سجادی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سلامت گناباد تکمیل شده 1389
21 تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی بردیدگاه پدران در مورد دوران بلوغ فرزندان پسر موسی سجادی-مهدی مشکی- عباسعلی عباس نژاد-نرجس بحری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سلامت گناباد تکمیل شده 1390
22 تبیین پدیده عدم قطعیت در بیماری در بیماران مبتلا به سرطان موسی سجادی- مریم رسولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تکمیل شده 1392
23 ارتباط عدم قطعیت در بیماری و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به اچ آی وی/ایدز در ایران موسی سجادی مرکز تحقیقات ایدز تهران تکمیل شده 1391
24 ترجمه و روان سنجی نسخه فارسی مقیاس عدم قطعیت در بیماری در بیماران مبتلا به سرطان موسی سجادی- مریم رسولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تکمیل شده 1392
25 اعتباریابی نسخه فارسی خطر سقوط جانز هاپکینز (JHFRAT) و بررسی میزان خطر سقوط سالمندان بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399 مریم مرادی، دکتر لیلا صادق مقدم، رضا نوری، فاطمه حسینی مقدم، دکتر موسی سجادی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سلامت در حال اجرا -
26 تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر پیگیری تلفنی بر میزان آگاهی از نحوه انتقال و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید- 19) در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه مریم مرادی،دکترلیلا صادق مقدم،فاطمه حسینی مقدم،دکتر موسی سجادی،دکتر میثم مرادی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سلامت تکمیل شده 1399
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 مقایسه‌ی تأثیر پانسمان هیدروکلوئید و فیلم شفاف بر پیشگیری از زخم فشاری ناشی از تجهیزات اکسیژن-تراپی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه ندا صباحی تربت حیدریه 1398
2 مقایسه تاثیر ساکشن لوله تراشه به روش باز و بسته بر نتایج اسمیر وکشت باکتریال ترشحات تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه فاطمه رضایی بیرجند 1398
3 مقایسه اثربخشی شبیه¬ساز برخط با روش¬ سخنرانی برعملکرد و رضایت¬مندی دانشجویان پرستاری در مباحث منتخب تهویه مکانیکی محبوبه مقبل بیرجند 1398
4 مقایسه تاثیر پوشش پلی اورتان و حرکت غیرفعال پلک بر پیشگیری از کراتوپاتی در بیماران بستری دربخش های مراقبت ویژه فهیمه مسعودی تربت حیدریه 1398
5 تاثیر پمپ پنوماتیک بر افت فشار خون ناشی از دریافت میدازولام و فنتانیل در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه امیر باقرزاده بهابادی گناباد 1398
6 تاثیر گرما درمانی موضعی بر درد شانه پس از عمل جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا فاطمه انصاری گناباد 1398
7 تاثیر واقعیت مجازی بر درد و اضطراب ختنه در کودکان بالای 5 سال رضا حسن نیا گناباد 1398
8 تاثیر واقعیت مجازی بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلب مژگان حسابی کاشمر 1397
9 تاثیر آموزش چند رسانه ای بر عدم قطعیت در بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان سارا سادات حسینی نیشابور 1397
10 تأثیر بادکش گرم منقطع بر میزان درد، سفتی و ناتوانی بیماران مبتلابه استئوآرتریت زانو امیر پورقیصر گناباد 1397
11 تاثیرآموزش مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز علیرضا زهرایی گناباد 1397
12 مقایسه تاثیرمصرف گل قند و رفلکسولوژی کف پا بر یبوست سالمندان مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان 22 بهمن گناباد طیبه میرانی مقدم گناباد 1396
13 تأثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر شدت درد و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کمایی بستری در بخش مراقبت های ویژه امیر خوجه مشهد 1396
14 تاثیر عصاره میخک برشدت درد ناشی از جایگذاری سوزن فیستولا درکودکان تحت همودیالیز آمنه رضایی اول مشهد 1396
15 تاثیرمداخلات پرستاری معنوی بر سلامت معنوی دربیماران مبتلا به سرطان سمیه کریمی مقدم سبزوار 1396
16 تاثیر رایحه درمانی ماساژی با اسانس شمعدانی معطر بر شدت درد دیسمنوره اولیه مهنار ابویسانی گناباد 1396
17 تاثیر بخور استوخودوس بر درد حین ساکشن لوله تراشه و برونکواسپاسم بعد از آن در بیماران اینتوبه شده در ICU محسن طاهری کاشمر 1395
18 تاثیر مداخله مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر ارتقای خود پنداره افراد مبتلا به دیابت نوع دو مهدی حیدری مرغزار مشهد 1395
19 مقایسه تأثیر بوی شیر مادر و مکیدن غیرمغذی، بر پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری درد نوبت اول واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم. الهه امیری تربت حیدریه 1395
20 مقایسه نتایج گلوکومتری با قند خون وریدی در بیماران مبتلا به دیابت تحت عمل جراحی قلب باز دچار اختلالات همودینامیک هادی بیجاری بیرجند 1394
21 ارتباط عدم قطعیت در بیماری، عوامل جمعیت شناختی و بالینی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به سرطان مهسا محمودی مشهد 1394
22 تاثیر مداخله پرستاری بر اساس "مدل سازگاری روی" بر ابعاد سازگاری بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس طاهره آشتاب تهران 1394
23 بررسی رفتارهای بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان 12 ساله شهر گناباد مرتضی حسن پور دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
24 بررسی رعایت و اهمیت موازین شرعی از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهرستان گناباد آمنه عدالتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389
25 بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرسنل اتاق عمل در مورد مخاطرات شغلی اتاق عمل عاطفه عسکری نسب دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1388
26 بررسی ارتباط خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی میترا توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1388
27 بررسي ارتباط بين عملكرد خودمراقبتي با ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به دیابت نوع 2 راضیه ارفعی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 Cancer Care in Countries in Transition: The Islamic Republic of Iran(book chapter):InCancer Care in Countries and Societies in Transition Maryam Rassouli- Moosa Sajjadi Springer 2016 1 تالیف
2 Palliative Care in the Islamic Republic of Iran. (book chapter): In palliative care to the cancer patients Maryam Rassouli- Moosa Sajjadi NOVA 2014 1 تالیف
3 ابزار آموزشی تریاژ اورژانس بر پایه مقیاس تریاژ استرالیا امیرحسین میرحقی ساعت چی- موسی سجادی- حجت الله شفائی -جواد ملک زاده پرستاران جوان 1394 1 تالیف
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues Moosa Sajjadi, Mansour Soltani, Mahdi Basiri Moghadam, Mahboubeh Moghbel Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2020 چکیده مقاله چکیده مقاله
2 The Effect of the Smell of Breast Milk and Non-Nutritious Sucking on Pain Behavioral Response and to First-Time Hepatitis B Vaccine in Term Newborns Amiri Shadmehri E, Yaghoobi H, Sajjadi M, Abbasian M. The Open Nursing Journal 2020 چکیده مقاله چکیده مقاله
3 The Effect of Virtual Reality on Anxiety in Patients Admitted to the Cardiac Care Unit Hessabi M, Sajjadi M, Shareinia H, Rouhani M. Int j pharm phytopharm res 2020 چکیده مقاله چکیده مقاله
4 تأثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی سمانه نجفی- موسی سجادی، امیررضا نصیرزاده ،حسین جدی ، افق دانش 1399 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 Menopause uncertainty: the impact of two educational interventions among women during menopausal transition and beyond Fateme Afshari, Narjes Bahri, Moosa Sajjadi, Mohammad Reza Mansoorian, Hamid Reza Tohidinik Przeglad menopauzalny Menopause review 2020 چکیده مقاله چکیده مقاله
6 Comparing the Effects of Reflexology Massage and Acupressure on the Quality of Sleep in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical Trial M Emamverdi, A Mohammadpour, S Badiee Aval, M Sajjadi Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2019 چکیده مقاله چکیده مقاله
7 The relationship between management strategies for menopausal symptoms and women's decision making styles during menopausal transition Narjes Bahri, Moosa Sajjadi, Leila Sadeghmoghadam Przegla̜d Menopauzalny= Menopause Review 2019 چکیده مقاله چکیده مقاله
8 The effect of palliative care education by peers on pain management in cancer patients Mohammad Mojalli, Zobide Rafat, Musa Sajjadi, Zahra Iman Panah Apuntes Universitarios 2020 مقاله کامل مقاله کامل
9 Comparison the Effect of Golghand and Foot Reflexology on Constipation in Elderlies Tayebeh Mirani Moghadam, Habib Shareinia, Hosein Mohammadzadeh Moghadam, Moosa Sajjadi British journal of pharmaceutical research 2019 مقاله کامل مقاله کامل
10 The effect of hot intermittent cupping on pain, stiffness and disability of patients with knee osteoarthritis Amir Poorgheysar, Moosa Sajjadi, Habib Shareinia, Hosein Mohammdzadeh Moghadam, Amin Nouroozi Traditional Medicine Research 2019 مقاله کامل مقاله کامل
11 Evaluation of Health-Care Providers Perception of Spiritual Care and the Obstacles to Its Implementation Farahani AS, Rassouli M, Salmani N, Mojen LK, Sajjadi M, Heidarzadeh M etal Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 2019 چکیده مقاله چکیده مقاله
12 Validation of the Persian version of self-care tools for hypertension among older adults Farideh Barati, Leila Sadeghmoghadam, Moosa Sajjadi, Shima Nazari, Narjes Bahri Medicinski Glasnik 2019 چکیده مقاله چکیده مقاله
13 The Effect of Intravenous Administration with Body Temperature on Indwelling of Peripheral Venous Catheters. A Pirooz, M Mojalli, M Sajjadi International Cardiovascular Research Journal 2019 چکیده مقاله چکیده مقاله
14 The Effect of Vitamin D on Depression in Individuals Mohammad Zahedi, Alireza Razavi, Moosa Sajjadi, Amirreza Nasirzadeh International Journal of Medical Reviews 2019 چکیده مقاله چکیده مقاله
15 The Effect of the Organized Auditory Stimulation with a Familiar Voice on Pain Intensity and Physiological Indices of Comatose Patients Admitted to the Intensive Care Unit Amir Khojeh, Moosa Sajjadi , Hossein Ajam, Journal of Research in Medical and Dental Sciences 2018 مقاله کامل مقاله کامل
16 Aromatherapy Massage with Geranium Essence for Pain Reduction of Primary Dysmenorrhea: A Double Blind Clinical Trial M Sajjadi, N Bahri, M Abavisani The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018 مقاله کامل مقاله کامل
17 Effects of Pelvic Floor Muscle Exercises on Urinary Incontinence and Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis F Rafii, M Sajjadi, H Shareinia, P Sarraf, M Seyedalshohahadaee World Family Medicine 2018 مقاله کامل مقاله کامل
18 The effect of education on the attitude and child abuse behaviors of mothers with 3-6-year-old children: A randomized controlled trial study Shahla Khosravan, Moosa Sajjadi, Jalil Moshari, Fateme Barezgar Shoorab Sofla international journal of community based nursing and midwifery 2018 مقاله کامل مقاله کامل
19 Needs Assessment and Determination of the Priorities of Accountable Education in Gonabad University of Medical Sciences Saeed Erfanpoor, Reza Esmaeili, Moosa Sajjadi, Ali Alami, Seyed Farzin Mircheraghi Future of medical education journal 2018 مقاله کامل مقاله کامل
20 The effect of gastric gas emptying on the residual gastric volume in mechanically-ventilated intensive care unit patients fed through nasogastric tubes: a randomized, single-blind, clinical trial Ali Mohammadpour, Mousa Sajjadi, Somayyeh Maghami, Hossein Soltani Asian J Pharm Clin Res 2018 مقاله کامل مقاله کامل
21 How e-learning creates new opportunities in hospital settings? Innovations in a low resource settings Mircheraghi, S., Esmaeili, R., Khajavi, A., Mircheraghi, S., Ahmadi, R., Erfanoor, S., Sajjadi, M., Valirad, F., Alami, A. (2 Future of Medical Education Journal 2018 چکیده مقاله چکیده مقاله
22 Pelvic Floor Muscle Training Instruction to Control Urinary Incontinence and its Resulting Stress, Anxiety and Depression in Patients with Multiple Sclerosis Forough Rafii - Moosa Sajjadi - Habib Shareinia - Payam Sarraf - Mahnaz Seyedalshohahadaee Jundishapur J Chronic Dis Care 2017 مقاله کامل مقاله کامل
23 Factors Affecting Adherence to Antihypertensive Medication: Results from a Rural Population Study in East of Iran Reza Esmaeili, Mohammad Matlabi, Abduljavad khajavi, Ehsan Aliasghari, Moosa Sajjadi Global Journal of Health Science 2017 مقاله کامل مقاله کامل
24 Palliative Care in Iran: Moving Toward the Development of Palliative Care for Cancer Rassouli M, Sajjadi M American Journal of Hospice & Palliative Medicine 2016 مقاله کامل مقاله کامل
25 Lived Experiences of "Illness Uncertainty" of Iranian Cancer Patients: A Phenomenological Hermeneutic Study Sajjadi Moosa, Rassouli Maryam, Abbaszadeh Abbas, Brant Jeannine, Majd Hamid Alavi Cancer Nursing 2016 مقاله کامل مقاله کامل
26 The effects of menopausal health training for spouses on women’s quality of life during menopause transitional period Narjes Bahri, Nooshin Yoshany, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Ali Delshad Noghabi, Moosa Sajjadi Menopause: The Journal of The North American Menopause Society 2016 مقاله کامل مقاله کامل
27 The effects of spiritual care on anxiety in adolescents with cancer Faeze Torabi , Moosa Sajjadi , Manighea Nourian, Nasrin Borumandnia , Azam Shirinabadi Farahani Supportive and Palliative Care in Cancer 2016 مقاله کامل مقاله کامل
28 Reaching out for the Truth; A Need Universal to Every Woman with Cancer: A Qualitative Content analysis ahereh Alsadat Khoubbin Khoshnazar, Mohammad Esmaeil Akbari, Maryam Rassouli, Farah Lotfi-kashani, Mossa Sajjadi Basic & Clinical Cancer Research 2016 مقاله کامل مقاله کامل
29 Psychometric Properties of the Persian Version of Self-Transcendence Scale: Adolescent Version Azam Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli, Farideh Yaghmaie, Hamid Alavi Majd, Moosa Sajjadi International Journal of Community Based Nursing and Mdwifery 2016 مقاله کامل مقاله کامل
30 Validity and reliability of the Persian version of the Brief Aging Perceptions Questionnaire in Iranian older adults Sadegh Moghadam L, Foroughan M, Mohammadi Shahboulaghi F, Ahmadi F, Sajjadi M, Farhadi A Clinical Interventions in Aging 2016 مقاله کامل مقاله کامل
31 Structural challenges of providing palliative care for patients with breast cancer Khoubbin Khoshnazar T, Rassouli M, Akbari M.E, Lotfi-Kashani F, Momenzadeh S, Haghighat Sh, Sajjadi M Indian Journal of Palliative Care 2016 مقاله کامل مقاله کامل
32 Uncertainty in Illness in Iranian Patients with Cancer and its Related Factors: A Cross-Sectional Study Sajjadi M, Brant JM, Bahri N, Abbaszadeh A and Rassouli M. Austin Palliative Care 2016 مقاله کامل مقاله کامل
33 Translation and validation of the “Uncertainty in Illness Scale” in Iranian Patients with Cancer Sajjadi M, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi Majd H, Zendehdel K Payesh 2015 مقاله کامل مقاله کامل
34 The correlation between perceived social support and illness uncertainty in people with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome in Iran. Sajjadi M, Rassouli M, Bahri N, Mohammadipoor F. Indian J Palliat Care 2015 مقاله کامل مقاله کامل
35 Viewpoint of Men Participating in a Family Planning Educational Program Regarding its Necessity and Quality: A Step towards Involvement of Men in Reproductive Health Programs Bahri N, Salarvand Sh, Mirzaiinajmabadi Kh, Sajjadi M Sadra Med Sci 2015 مقاله کامل مقاله کامل
36 Nursing Education in Palliative Care in Iran Moosa Sajjadi , Maryam Rassouli, Leila Khanali Mojen Journal of Palliative Care & Medicine 2015 مقاله کامل مقاله کامل
37 Psychometric properties of the Persian version of the Mishel's Uncertainty in Illness Scale in Patients with Cancer Sajjadi M, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi Majd H, Zendehdel K European journal of oncology nursing 2014 مقاله کامل مقاله کامل
38 Simulation in nursing education: A review article Zaghari Tafreshi M, Rasouli M, Sajjadi M(corresponding author) Iranian Journal of Medical Education 2013 مقاله کامل مقاله کامل
39 Mixed Methods Research: Typology Sajjadi M, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi Majd H Journal of Disability Studies 2013 مقاله کامل مقاله کامل
40 The effect of needs assessment-based education on the fathers’ attitude about puberty of male adolescents Sajjadi M, Moshki M, Abasnezhad A, Bahri N, Izadi Tameh A. Journal of Research & Health 2013 مقاله کامل مقاله کامل
41 Educational needs of fathers about boys puberty period and its related factors Sajjadi M, Moshki M, Abasnezhad A, Bahri N Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012 مقاله کامل مقاله کامل
42 Effects of Oral and Dental Health Education Program on Knowledge, Attitude and Short-Time Practice of Pregnant Women (Mashhad-Iran) Bahri N, Iliati H.R, Bahri N, Sajjadi M(corresponding author), Boloochi T. J Mash Dent Sch 2012 مقاله کامل مقاله کامل
43 Comparison of Sodium Thiopental and Propofol for Convulsion Time and Recovery Duration in Electroconvulsive Therapy Nazemi H, Moslem A, Abbasnezhad A, Sajjadi M. The Horizon of Medical Sciences 2010 مقاله کامل مقاله کامل
44 Comparison of merocel and regular tampon regarding comfort and problems of patients after septo-rhinoplasty surgery Sajjadi M(corresponding author), Honarvar H, Basiri-Moghadam K, Nazemi H, Mirhaghi A Journal of Birjand University of Medical Sciences 2010 مقاله کامل مقاله کامل
45 The rate of knowledge and attitude toward psychoactive drugs and its abuse prevalence in Gonabad University students Sajjadi M(corresponding author), Shariatifar N, Matlabi M, Abbasnezhad A.A, Basiri K, Nazemi H. The Horizon of Medical Sciences 2009 مقاله کامل مقاله کامل
46 The rate of knowledge and attitude toward psychoactive drugs and its abuse prevalence in Gonabad University students M. Sajjadi , N. Shariatifar , M. Matlabi , AA. Abbasnezhad , K. Basiri , H. Nazemi 2009 مقاله کامل مقاله کامل
47 The effect of self-care education on depression in patients undergoing hemodialysis Sajjadi M (corresponding author), Kooshyar H, Vaghei S, Esmaeeli H Journal of Birjand University of Medical Sciences 2008 مقاله کامل مقاله کامل
48 The relationship between self-care and depression in patients undergoing hemodialysis Sajjadi M (corresponding author), Akbari A, Kianmehr M, Atarodi A.R. The Horizon of Medical Sciences 2008 مقاله کامل مقاله کامل
49 مقایسه اثر ماساژ بازتابی پا و طب فشاری بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده معصومه امام وردی - علی محمد پور- شاپور بدیعی اول- موسی سجادی مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1398 چکیده مقاله چکیده مقاله
50 تاثیر یکسان سازی دمای تجویز وریدی با دمای بدن بر بروز فلبیت محمد مجلی، امین پیروز، موسی سجادی افق دانش 1397 مقاله کامل مقاله کامل
51 رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون شهر اهواز فریده براتی، موسی سجادی، اکرم فرهادی، مصطفی امیری، لیلا صادق مقدم سالمندشناسی 1397 مقاله کامل مقاله کامل
52 تاثیر آموزش چند رسانه ای بر عدم قطعیت در بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان سارا سادات حسینی -موسی سجادی- حسین عجم زیبد مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1397 چکیده مقاله چکیده مقاله
53 تاثیر مکیدن غیرمغذی بر پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری درد نوبت اول واکسن هپاتیت ب در نوزادان ترم سجادی موسی، بصیری مقدم مهدی، تاتاری مریم، امیری شادمهری الهه مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1396 مقاله کامل مقاله کامل
54 تاثیر بوی شیر مادر بر پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری درد نوبت اول واکسن هپاتیت ب در نوزادن ترم موسی سجادی، مهدی بصیری مقدم، الهه امیری شادمهری مجله علمی پژوهشی افق دانش 1396 مقاله کامل مقاله کامل
55 تاثیر بخور استوخودوس بر درد حین ساکشن لوله تراشه در بیماران بخش مراقبت ویژه طاهری رزق آبادی محسن، محمدپور علی، سجادی موسی افق دانش 1396 مقاله کامل مقاله کامل
56 ارتباط عدم قطعیت در بیماری، عوامل جمعیت‌شناختی و بالینی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به سرطان موسی سجادی-علی محمدپور- مهسا محمودی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1396 مقاله کامل مقاله کامل
57 تاثیر رایحه درمانی ماساژی با اسانس شمعدانی معطر بر کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور موسی سجادی، نرجس بحری، مهناز ابویسانی مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 1396 چکیده مقاله چکیده مقاله
58 ابزارهای اندازه‌گیری معنویت در مطالعات پرستاری ایران فاطمه نیک سرشت، فائزه ترابی، اعظم شیرین آبادی فراهانی، موسی سجادی ، مریم رسولی تعالی بالینی 1395 مقاله کامل مقاله کامل
59 معرفی نرم افزار تشخیصی ضایعات پستانی در ام آر ماموگرافی با ماده حاجب مجید صادقی مقدم ،محمد حسین بحرینی طوسی ،موسی سجادی ،علیرضا محمود آبادی ،مهدی طلاساز مدیریت ارتقای سلامت 1395 مقاله کامل مقاله کامل
60 تاثیر تخلیه گازهای معده برعوارض گوارشی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغذیه از راه لوله بینی معدی در بیماران بخش مراقبت های ویژه حسین سلطانی - موسی سجادی -علی محمدپور مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1395 مقاله کامل مقاله کامل
61 تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان محمدرضا منصوریان- شهلا خسروان- جهانشیر توکلی زاده- موسی سجادی- یاسر ریوندی افق دانش 1395 مقاله کامل مقاله کامل
62 مقایسه نتایج گلوکومتری با قند خون وریدی در بیماران مبتلا به دیابت تحت عمل جراحی قلب باز دچار اختلالات همودینامیک سجادی موسی، بیجاری هادی، سلطانی منصور، کیان مهر مجتبی. افق دانش 1395 مقاله کامل مقاله کامل
63 مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در نقاط طب سوزنی با تحریک الکتریکی عصب در محل برش جراحی بر شاخص های فیزیولوژیک بعد از آپاندکتومی محمد پور علی- سجادی موسی - خورسند وکیل زاده علی- موذن احمدی مهسا فصلنامه طب مکمل 1395 مقاله کامل مقاله کامل
64 تاثیر مداخله مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر ارتقای خودپنداره افراد مبتلا به دیابت نوع دو موسی سجادی، جهانشیر توکلی زاده، مهدی حیدری مرغزار مجله علمی پژوهشی افق دانش 1395 مقاله کامل مقاله کامل
65 تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر خودپایشی قند خون بیماران دیابتی نوع 2 جواد اسماعیل زاده، علی محمدپور ، موسی سجادی مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1395 مقاله کامل مقاله کامل
66 دیدگاه مردان شرکت کننده در یک برنامه آموزشی تنظیم خانواده در مورد ضرورت و کیفیت آن: گامی به شوی تحقق مشارکت مردان در بهداشت باروری نرجس بحری- شهین سالاروند- خدیجه میرزایی نجم ابادی- موسی سجادی مجله علوم پزشکی صدرا 1394 مقاله کامل مقاله کامل
67 مروری بر نسخه نویسی در پرستاری موسی سجادی، طاهره السادات خوش نظر، حبیب شارعی نیا، مریم پژوهش پرستاری 1394 مقاله کامل مقاله کامل
68 مراقبت تسکینی در ایران: حرکت به سمت توسعه مراقبت تسکینی در سرطان مریم رسولی - موسی سجادی American Journal of Hospice and Palliative Medicine 1393 مقاله کامل مقاله کامل
69 ترجمه و اعتباريابي "مقياس عدم قطعيت در بيماري" در بيماران مبتلا به سرطان ايران موسی سجادی- مریم رسولی - عباس عباس زاده- حمید علوی مجد- کاظم زنده دل پایش 1393 مقاله کامل مقاله کامل
70 روشهای پژوهش ترکیبی: گونه شناسی موسی سجادی- مریم رسولی - عباس عباس زاده- حمید علوی مجد مجله مطالعات ناتوانی 1392 مقاله کامل مقاله کامل
71 تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی بردیدگاه پدران در مورد دوران بلوغ فرزندان پسر موسی سجادی- مهدی مشکی- عباسعلی عباس نژاد- نرجس بحری- احمد ایزدی طامه پژوهش و سلامت 1392 مقاله کامل مقاله کامل
72 شبیه سازی در آموزش پرستاری منصوره زاغری تفرشی- مریم رسولی- موسی سجادی آموزش در علوم پرشکی 1391 مقاله کامل مقاله کامل
73 تاثیر برنامه آموزشی بهداشت دهان و دندان بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم‏های باردار مشهد-ایران نرجس یحری- حمیدرضا ایلیاتی- نسرین بحری - موسی سجادی - طاهره بلوچی مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1391 مقاله کامل مقاله کامل
74 نیازهای آموزشی پدران در مورد دوران بلوغ پسران و عوامل مرتبط موسی سجادی- مهدی مشکی- عباسعلی عباس نژاد- نرجس بحری- مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1391 مقاله کامل مقاله کامل
75 مقایسه تامپون مروسل با تامپون معمولی در بیماران سپتو رینوپلاستی شده از نظر راحتی و مشکلات آن موسی سجادی- حسن هنرور- کوکب بصیری مقدم- سیدحسین ناظمی- امیر حسین میرحقی مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1389 مقاله کامل مقاله کامل
76 مقایسه اثر تیوپنتال سدیم و پروپوفول در الکتروشوک درمانی از نظر طول مدت تشنج و زمان ریکاوری سیدحسین ناظمی- علیرضا مسلم- عباسعلی عباس نژاد- موسی سجادی مجله علمی پژوهشی افق دانش 1388 مقاله کامل مقاله کامل
77 میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای گناباد در مورد مواد روانگردان و شیوع سوء مصرف موسی سجادی- نبی شریعتی- محمد مطلبی- عباسعلی عباس نژاد- کوکب بصیری مقدم- سید حسین ناظمی افق دانش 1388 مقاله کامل مقاله کامل
78 بررسی ارتباط خودمراقبتی و افسردگی دربیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده موسی سجادی- علی اکبری- مجتبی کیان مهر- علیرضا عطاردی مجله علمی پژوهشی افق دانش 1387 مقاله کامل مقاله کامل
79 تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز موسی سجادی- هادی کوشیار- سعید واقعی- حبیب الله اسماعیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1387 مقاله کامل مقاله کامل
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 comparing the effects of orientation program and educational pamphlet on anxiety among individual referring to MRI center Habib Shareinia, said Asadian, Moosa Sajjadi, Nahid Valizadeh, Majid Sadeghi Moghadam Annals of Tropical Medicine and Public Health مقاله کامل
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Lived Experiences of Illness Uncertainty of Iranian Cancer Patients: A Phenomenological Hermeneutic Study Sajjadi Moosa, Rassouli Maryam, Abbaszadeh Abbas, Brant Jeannine, Majd Hamid Alavi International conference on cancer care and cure 2016 شفاهى
2 نتایج گلوکومتری در بیماران دیابتی تحت عمل جراحی قلب باز دچار اختلالات همودینامیک منصورسلطانی،هادی بیجاری، موسی سجادی، محمدملکانه، اکرم خزاعی سيزدهمين كنگره بين المللي بيهوشي، مراقبت هاي ويژه و طب درد 1396 شفاهى
3 The Role Of Nursing Care In Spiritual Health In Cancer Patients At Vasei Hospital In Sabzevar Moosa Sajjadi, Jahanshir Tavakolizade, Ali Mohammad Pour, Somaye Karimi- Moghadam سومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقای سلامت 1396 پوسترى
4 The effect of intervention based on partnership care model on self concept promotion in patients with type II diabetes Moosa Sajjadi, Jahanshir Tavakolizadeh, Mahdi Heidary Marghzar یازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم 1395 شفاهى
5 نسخه نویسی در پرستاری موسی سجادی - حبیب شارعی همایش مبتنی بر شوهد مشهد 1394 پوسترى
6 عدم قطعیت در بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان و عوامل مرتبط با آن موسی سجادی ، مریم رسولی ، عباس عباس زاده ، حمید علوی مجد دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 1393 شفاهى
7 تببین ادراک بیماران مبتلا به سرطان پستان از نیازهای مراقبتی بیماران طاهره السادات خوش نظر ، مریم رسولی، محمد اسماعیل اکبری، فرح لطفی کاشانی، سیروس مومن زاده ، موسی سجادی دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 1393 شفاهى
8 بررسی عدم قطعیت در بیماری در بیماران مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن موسی سجادی-مریم رسولی- عباس عباس زاده- حمید علوی مجد- کاظم زنده دل کنگره پژوهش های کاربردی در سرطان های شایع ایران-ارومیه 1393 شفاهى
9 تصمیم گیری تریاژ مبتنی بر شواهد امیرحسین میرحقی- موسی سجادی- اصغر گل افشانی همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد-مشهد 1389 شفاهى
10 بررسی میزان پذیرش پرسنل پرستاری جهت بهداشت دست با محلول مورد توصیه WHO طاهره بلوچی- موسی سجادی همایش کشوری پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی-تهران 1389 پوسترى
11 بررسی ارتباط خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی موسسی سجادی- میترا توکلی زاده- زهرا جلیلی ششمین همایش دانشجویی شرق کشور- گناباد 1389 پوسترى
12 بررسي ارتباط بين عملكرد خودمراقبتي با ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به دیابت نوع 2 راضیه ارفعی-مریم امیریان- موسی سجادی- کوکب بصیری مقدم عوامل خطر موثر در بیماریهای غیرواگیر-مشهد 1388 پوسترى
13 تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز موسی سجادی- هادی کوشیار- سعید واقعی- حبیب الله اسماعیلی همایش سراسری پرستاری پیوند کلیه و دیالیز 1387 شفاهى
14 بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرسنل اتاق عمل در مورد مخاطرات شغلی اتاق عمل عاطفه عسکری نسب- موسی سجادی همایش دانشجویی دانشجویان شرق کشور- بیرجند 1387 پوسترى
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 14/02/1395
2 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 23/9/1394
3 دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی به عنوان دانشجوی برتر 4/2/1392
4 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1398 24/9/1398
## فعاليت هاي اجرايي
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای اموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
2 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
3 عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
4 عضو کمیته تخصیص امتیازآموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
5 عضو هیات تحریریه International Journal of nursing papers 2016 now
6 دبير كميته علمي جشنواره درون دانشگاهي شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
7 مدیر اجرایی مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
8 عضو هیات تحریریه مجله SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE IN CANCER دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2014 now
9 عضو هیات تحریریه مجله Austin Palliative Care ,Austin Publishing Group, New Jersey,USA, 2015 now
10 عضو گروه سلامت خانواده مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تا کنون
11 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تا کنون
12 عضو کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 1396
13 دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 1396
14 مسئول کارگروه توسعه دانش طب تسکینی در طرح تحول ونوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
15 عضو کارگروه توسعه دانش طب تسکینی کلان منطقه 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1394 تاکنون
16 دبیر ستاد تحول و نوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
17 عضو گروه تخصصی ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
18 عضو گروه تخصصی پژوهش در آموزش- مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
19 عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
20 عضو کمیته دانشگاهی اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
21 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 96
22 مدیر گروه داخلی جراحی و اطفال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تا کنون
23 سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1386 1386
24 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1393 تاکنون
25 مدیر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پرشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 1394
26 استاد مشاور تحصیلی دانشجويان رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1386 1389
27 عضو شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394 تاکنون
28 عضو کارگروه کلان منطقه ای آمایش سرزمینی و توسعه راهبردی کلان منطقه 9 1395 تاکنون
29 عضو هيئت علمي برگزاري جشنواره دانشجوي نمونه دانشگاه در سال 95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
30 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395 تاکنون
31 معاون آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 تاکنون
32 دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1396 تاکنون
## داوري مقالات در مجلات علمي
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Bulletin of Emergency And Trauma داوری مقاله در سال 2016
2 مجله تخصصی پژوهش و سلامت داوری مقالات از 1395 تا کنون
3 مجله حیات داوری مقاله در سال 1395
4 مجله مرکز مطالعات دین و سلامت داوری مقالات از 1394 تا کنون
5 مجله مدیریت ارتقاء سلامت داوری مقالات از 1394 تا کنون
6 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت داوری مقالات از 1393 تا کنون
7 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايلام داوری مقالات از 1392 تا 94
8 مجله افق دانش پزشکی داوری مقالات- از1386 تا کنون
9 Iranian Journal of Pediatrics داوری مقاله در سال 2017
10 مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی داوری مقاله در 1396
برگشت به صفحه کارنامه علمی