[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - افسانه چاوشانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم افسانه چاوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 زبان(کارشناسی پیوسته بهداشت محیط(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
2 شیمی محیط(کارشناسی ناپیوسته ترم 1و کارشناسی پیوسته ترم 2)(2واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
3 میکروبیولوژی آب و فاضلاب(کارشناسی ناپیوسته ترم 1 و کارشناسی پیوسته ترم 2)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
4 گندزداهای محیط(کارشناسی پیوسته ترم 5)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
5 بهداشت مسکن و اماکن عمومی(کارشناسی پیوسته ترم 5)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
6 مدیریت کیفیت آب(کارشناسی پیوسته ترم 5 و کارشناسی ناپیوسته ترم 3)(4 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
7 کارآموزی (ترم 8 پیوسته)(3 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
8 پروژه(ترم 3 ناپیوسته) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(92-93)
9 زبان(کارشناسی پیوسته ترم 4)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
10 آلودگی هوا(کارشناسی ناپیوسته ترم 2)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
11 تضفیه فاضلاب(کارشناسی پیوسته ترم 5)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
12 فاضلاب ضنعتی(کارشناسی پیوسته ترم 6)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
13 گندزداهای محیط(کارشناسی پیوسته ترم5)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
14 بهداشت مسکن و اماکن عمومی(کارشناسی پیوسته ترم 5)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
15 مدیریت کیفیت آب(کارشناسی پیوسته ترم 5 و کارشناسی ناپیوسته ترم 3)(4 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
16 کارآموزی(کارشناسی ناپیوسته ترم 4)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
17 بهداشت مواد غذایی(کارشناسی پیوسته ترم 6)(5/0 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
18 شیمی محیط(کارشناسی ناپیوسته ترم1 و کارشناسی پیوسته ترم2))(2واحد ) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93)
19 فاضلاب شهری(کارشناسی ناپیوسته ترم3)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
20 پروژه(کارشناسی پیوسته ترم7)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
21 زبان(کارشناسی پیوسته ترم4)(2 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
22 بهداشت محیط1(آب)(کارشناسی پیوسته عمومی ترم 4)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
23 بهداشت مواد غذایی(کارشناسی پیوسته ترم6)(5/0 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
24 بهداشت محیط2(فاضلاب وزباله)(کارشناسی پیوسته عمومی ترم 4)(1 واحد) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
25 بهداشت محیط3(مواد غذایی، مسکن، هوا)(کارشناسی پیوسته عمومی ترم 4 و کارشناسی ناپیوسته عمومی ترم3)(ترم2) دانشگاه علوم پزشکی گناباد(93-94)
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419