[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: پرستاری و مامایی
پرستاری داخلی جراحی و اطفال:
1 حسن ایرانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | افتخارات و جوايز | فعاليت هاي اجرايي
2 مهدی بصیری مقدم | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
3 خانم طاهره بلوچی بیدختی | سوابق تحصيلي
4 دکتر موسی سجادی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
5 آقای حبیب شارعی نیا | سوابق تحصيلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
6 مریم عشقی زاده | سوابق تحصيلي
7 دکتر محمد مجلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
پرستاری بهداشت جامعه و روان:
8 دكتر شهلا خسروان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
9 دکتر علی دلشاد نوقابی
10 محمدرضا منصوریان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
مامایی و زنان:
11 دکتر نرجس بحری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
:: پزشکی
پزشکی عمومی:
12 دكتر رضا احمدی | مقالات چاپ شده
13 دکتر علی اکبری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
:: پیراپزشکی
اتاق عمل:
هوشبری:
علوم آزمایشگاهی:
علوم پایه:
14 آقای مصطفی امیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
15 دکتر جهانشیر توکلی زاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت در شوراي نويسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوري مقالات در مجلات علمي
16 مهندس حسن شجاعی مند | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
17 دکتر عباسعلی عباس نژاد | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
18 دکتر مریم مقیمیان | آشنايي با زبان | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري مقالات در مجلات علمي
:: بهداشت
بهداشت عمومی:
19 فاطمه دارابی
20 مهدی مشکی
21 محمد مطلبی
مهندسی بهداشت حرفه ای:
22 مهندس محمد حسین بهشتی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
مهندسی بهداشت محیط:
23 آقاي حامد بیگلری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي
24 دکتر رویا پیروی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري مقالات در مجلات علمي
25 خانم افسانه چاوشانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوري مقالات در مجلات علمي
:: معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت تحقیقات و فناوری:
26 مجتبی ازقندی شهری
27 دکتر میثم داستانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت در شوراي نويسندگان | افتخارات و جوايز
28 آقاي جواد کرامتی
29 علی محمدپور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | داوري مقالات در مجلات علمي
30 دكتر علیرضا محمدزاده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوري مقالات در مجلات علمي
:: فیزیک پزشکی و پرتو شناسی
فیزیک پزشکی و پرتو شناسی:
::
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
31 دکتر سید حسین ابطحی ایوری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده | فعاليت هاي اجرايي | داوري مقالات در مجلات علمي
32 رضا اسماعیلی
33 دکتر مجتبی افشارنیا
34 کوکب بصیری مقدم
35 الهه بنفشه
36 شیرین ترابی
37 حمید رضا تولیده ای
38 جعفر حاجوی
39 عباس حسن زاده
40 لاله حسینی شهیدی
41 آرش حمزه ای
42 دكتر عبدالجواد خواجوی
43 خانم رقیه رحمانی بیلندی
44 سید علی سجادی
45 حسن شجاعی
46 دكتر خسرو شفقی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت هاي اجرايي
47 ناصر شکرزاده
48 محمود شمس
49 هدایت الله شمس
50 دکتر لیلا صادق مقدم عباسپور
51 نسرین صادقی
52 حسین عجم
53 فریبا عسکری
54 دکتر علیرضا عطاردی
55 عبدالله غلامی
56 محمدجواد فانی
57 نعمت الله قربانی
58 صدیقه گوهری
59 علیرضا محمودآبادی
60 علیرضا مسلم
61 محمد حسن مینوئیان | سوابق تحصيلي
62 سید حسین ناظمی
63 خانم سمانه نجفی
64 فاطمه هادیزاده طلاساز
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 4419