[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فرم دریافت تشویقی مقالات چاپ شده ::
کد رهگیرى این فرم: P10-F10-U0-N5772          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات فردی

1 نام و نام خانوادگی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 بالاترین مدرک تحصیلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
4 رشته
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 شماره تلفن همراه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 آدرس محل کار
7 پست الکترونیکی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 شماره حساب - نام بانک- شعبه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: مشخصات مقاله چاپ شده

9 زبان مقاله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 نوع مقاله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
11 عنوان مقاله
12 عنوان مجله
پاسخ را در کادر وارد کنید:
13 سال انتشار
پاسخ را در کادر وارد کنید:
14 ماه انتشار
پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 دوره- شماره
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 مقاله در کدام یک از بانک های اطلاعاتی زیر نمایه شده است (ایندکس مقاله)؟
 ISI Web of Science
 Scopus
 PubMed, Medline
 Chemical Abstract
 ISC
 سایر نمایه ها
17 این مقاله حاصل چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
18 در صورتی که مقاله حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه می باشد لطفا عنوان و سال تصویب آن را بنویسید؟
19 کد اخلاقی طرحی که مقاله از آن استخراج شده است
ورود کد اخلاق الزامی می باشد، در صورت عدم ثبت کد اخلاق، مقاله توسط کارشناس اخلاق بررسی و در صورت تایید، پرداخت تشویقی انجام خواهد شد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
20 فایل مقاله را لطفا بارگذاری نمایید؟ ترجیحاً فایل PDF
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png,docx - حداکثر حجم قابل قبول : 5000 کیلو بایت
21 لینک مقاله
پاسخ را در کادر وارد کنید:
22 تعهدات نویسنده مقاله چاپ شده
اینجانب متعهد می شوم تمامی اطلاعات فوق صحیح بوده و اینجانب قبلا بابت چاپ مقاله حاضر و یا معادل آن به زبان های دیگر از دانشگاه پاداش دریافت نکرده ام.
قبول دارم
قبول ندارم
  


Persian site map - English site map - Created in 0.132 seconds with 802 queries by yektaweb 3529