سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد- اطلاعیه ها
کارگاه مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار Endnote

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشجویان


معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار Endnote را در تاریخ پنج شنبه 11مهرماه ساعت 8تا 12 جهت دانشجویان برگزار می نماید.
برای ثبت نام در کارگاه ابتدا می بایست در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ثبت نام کنید

برای عضویت و ثبت نام در سامانه اینجا را کلیک کنید

در صورت ثبت نام در سامانه پس از ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

جهت ثبت نام در کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید

همچنین دانشجویان می توانند جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی به صورت حضوری مراجعه و ثبت نام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
http://research.gmu.ac.ir/find.php?item=1.11.18.fa
برگشت به اصل مطلب