سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد- اطلاعیه ها
برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی ویژه کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  در نظر دارد کارگاه پروپوزال نویسی از سری کارگاه های توانمند سازی پژوهشی ویژه کارکنان را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تاریخ 17 و 18 مهرماه ساعت 16تا 20  برگزار نماید.
لذا متقاضیان جهت ثبت نام می بایست از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی به آدرس  Research.gmu.ac.ir اقدام نمایند.
ضمنا جهت نام نویسی در کارگاه از طریق سامانه ابتدا می بایست در سامانه عضو شوید
نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
http://research.gmu.ac.ir/find.php?item=1.11.19.fa
برگشت به اصل مطلب